Bouwen en Wonen, 2023 week 50

Aanvraag omgevingsvergunning Transsportweg

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 28 november 2023 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat over het bouwen van een bedrijfsgebouw en aanleggen in-en uitrit op de locatie Transsportweg, kadastraal WDV01C6610. De aanvraag heeft kenmerk 2023-00018620. De aanvraag gaat over:

 • het bouwen van een bouwwerk;
 • het aanleggen of veranderen van een in- of uitrit.

Procedure

De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt de ODMH namens gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan ook een keer worden verlengd met zes weken.

Bezwaar

U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 54 50 000.

Aanvraag omgevingsvergunningen (regulier)

 • Regenboogforel 51: plaatsen bouw en sloopafval container (start 29-11-2023, zaaknr. 2023-00018725, publicatie 05-12-2023;
 • WDV01C6752, Bredeweg 7-11: bouwen van woning (start 30-11-2023, zaaknr. 2023-00018832, publicatie 05-12-2023);
 • Nic. Beetslaan 53: vervangen kozijnen en gevelpanelen aan voor- en achterzijde (start 03-12-2023, zaaknr. 2023-00018961, publicatie 07-12-2023).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Bredeweg 11: tijdelijk (1 jaar en 3 maanden) plaatsen van woonunit (verzonden 01-12-2023, publicatie 05-12-2023, zaaknr. 2023-00013904, afgebroken);
 • Boekweitakker 23: plaatsen dakkapel op voor- en achterdakvlak (verzonden 04-12-2023, publicatie 06-12-2023, zaaknr. 2023-00015746, toegekend);
 • Verschillende locaties in Waddinxveen: vellen van 12 bomen (verzonden 04-12-2023, publicatie 06-12-2023, zaaknr. 2023-00007874, toegekend);
 • Bosboom Toussaintsingel 50: vergroten uitbouw aan zijgevel (verzonden 04-12-2023, publicatie 06-12-2023, zaaknr. 2023-00006930, toegekend).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • WDV01G3328 en G2699: Natuurvriendelijke oevers Polder Bloemendaal (verzonden 06-12-2023, publicatie 08-12-2023, zaaknr. 2023-00012122)
 • Staringlaan 8: bouwen distributiehallen (verzonden 07-12-2023, publicatie 11-12-2023, zaaknr. 2023-00015999)