Bouwen en Wonen, 2023 week 48

Besluit aanvraag niet behandelen

  • Henegouwerweg naast 2 (WDV01B7626): herinrichten van weilandpercelen (verzonden 22-11-2023, publicatie 24-11-2023, zaaknummer 2023-00006031, buiten behandeling gelaten).

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

  • Abr. Kroesweg 10A: plaatsen container (start 20-11-2023, zaaknummer 2023-00018151, publicatie 24-11-2023).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

  • Zuidplaslaan 25: wijzigen voorgevel (verzonden 18-11-2023, publicatie 21-11-2023, zaaknummer 2023-00012937, toegekend);
  • Zuidplaslaan 184: wijzigen in gevel t.b.v. winkel (verzonden 20-11-2023, publicatie 22-11-2023, zaaknummer 2023-00017138, toegekend);
  • Palissanderhout 74: plaatsen balkonbeglazing (verzonden 20-11-2023, publicatie 22-11-2023, zaaknummer 2023-00014948, toegekend);
  • Zuidplaslaan 88: tijdelijk plaatsen afvalcontainer (verzonden 20-11-2023, publicatie 22-11-2023, zaaknummer 2023-00017806, toegekend);
  • Willem de Rijkelaan 45: plaatsen dakkapel aan voor- en achterzijde van woning (verzonden 23-11-2023, publicatie 27-11-2023, zaaknummer 2023-00017312, toegekend).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

  • Pioenroos 6: plaatsen dakkapel op dakvlak aan voorgevel (verzonden 18-11-2023, publicatie 21-11-2023, zaaknummer: 2023-00013729);
  • Bredeweg 11: tijdelijk (1 jaar en 3 maanden) plaatsen woonunit (verzonden 22-11-2023, publicatie 24-11-2023, zaaknummer: 2023-00013904).