Bouwen en Wonen, 2023 week 37

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • N453 Waddinxveen: vellen van 20 iepen met iepziekte (start 10-07-2023, zaaknummer: 2023-00009469, publicatie 04-09-2023);
 • Hugo Poortmanstraat 49: plaatsen dakkapel met sleepdak op achterdakvlak (start 28-08-2023, zaaknummer: 2023-00012105, publicatie 04-09-2023);
 • WDV01G3328 en G2699: natuurvriendelijke oevers Polder Bloemendaal (start 29-08-2023, zaaknummer: 2023-00012122, publicatie 05-09-2023);
 • Grenenhout 2: tijdelijk plaatsen twee stembureaus tbv Tweede Kamerverkiezingen (start 28-08-2023, zaaknummer: 2023-00012090, publicatie 05-09-2023);
 • Souburghlaan 20: tijdelijk plaatsen afvalcontainer tbv afvoeren sloopafval (start 29-08-2023, zaaknummer: 2023-00012132, publicatie 05-09-2023);
 • WDV01E3823: tijdelijk plaatsen stembureau bij Station Triangel (start 28-08-2023, zaaknummer: 2023-00012086, publicatie 06-09-2023).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Trompstraat 5: tijdelijk plaatsen containers, afvalkist en eco toilet tbv opslag (verzonden op 04-09-2023, publicatiedatum: 06-09-2023, zaaknummer: 2023-00010282);
 • Bredeweg 11B en 11B-1 (WDV01C6582): bouwen woning (11B) en bedrijfsruimte (11B1) Bredeweg kavel 7 (verzonden op 04-09-2023, publicatiedatum: 06-09-2023, zaaknummer: 2023-00000834);
 • Sterrenlaan 3: legaliseren gebouwde schuur (verzonden op 04-09-2023, publicatiedatum: 06-09-2023, zaaknummer: 2023-00007106);
 • Anna Paulownastraat 8: tijdelijk (t/m 31-10-2023) plaatsen bouwcontainer (verzonden op 06-09-2023, publicatiedatum: 08-09-2023, zaaknummer: 2023-00011867).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Henegouwernesse 19: bouwen schuilstal (verzonden op 04-09-2023, publicatiedatum: 06-09-2023, zaaknummer: 2023-00009864);
 • N453 in Waddinxveen: vellen 20 iepen met iepziekte (verzonden op 04-09-2023, publicatiedatum: 06-09-2023, zaaknummer: 2023-00009469);
 • Verschillende locaties in Waddinxveen: vellen 12 bomen (verzonden op 06-09-2023, publicatiedatum: 08-09-2023, zaaknummer: 2023-00007874).