Bouwen en Wonen, 2023 week 35

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

  • Noordeinde 118: vellen twee bomen (start 18-08-2023, zaaknummer: 2023-00011660, publicatie 23-08-2023);
  • Kerkweg-West 10A: legaliseren splitsen van één woning naar 3 woonunits (start 15-08-2023, zaaknummer 2023-00011512, publicatie 24-08-2023).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

  • Schuberthof 32: bouwen aanbouw, garage en constructieve doorbraak (verzonden 17-08-2023, publicatie 21-08-2023, zaaknummer 2023-00006574)
  • Kapiteel 11: plaatsen luifel afdakje boven voordeur (verzonden 18-08-2023, publicatie 22-08-2023, zaaknummer 2023-00010376).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

  • Dirk Verheulweg (WDV01C6692): bouwen 3 bedrijfsverzamelgebouwen (verzonden 22-08-2023, publicatie 24-08-2023, zaaknummer 2023-00008282).