Bouwen en wonen, 2023 week 27

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

  • Tweedebloksweg 30 (WDV01 E 4635): aanleggen van een in- en uitrit en plaatsen van een duiker (startdatum: 19-06-2023, zaaknummer: 2023-00008015, publicatiedatum: 27-06-2023)
  • Noordeinde 38: bouwen van een tijdelijke opslagloods (startdatum: 22-05-2023, zaaknummer: 2023-00006239, publicatiedatum: 28-06-2023)
  • Gemeente Waddinxveen (meerdere locaties): vellen van 11 bomen (startdatum: 16-06-2023, zaaknummer: 2023-00007874, publicatiedatum: 28-06-2023)
  • Dirk Verheulweg (WDV01 C 6692): bouwen van 3 bedrijfsverzamelgebouwen (startdatum: 22-06-2023, zaaknummer: 2023-00008282, publicatiedatum: 29-06-2023)
  • Wilhelminakade 62: plaatsen van terras overkapping met zonnepanelen (startdatum: 05-06-2023, zaaknummer: 2023-00007036, publicatiedatum: 30-06-2023)

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

  • Coenecoop 7: het bouwen van bedrijfsunits (verzenddatum: 26-06-2023, publicatiedatum: 28-06-2023)
  • Toernooiweg 101: het wijzigen van bestemmingsplan pand CVV Be Fair (verzenddatum: 29-06-2023, publicatiedatum: 03-07-2023)
  • Da Costaweg 13: het vellen van een conifeer (verzenddatum: 29-06-2023, publicatiedatum: 03-07-2023)

Tegen deze besluit(en) kunt u bezwaar maken.