Bouwen en wonen, 2023 week 23

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • : aanpassen entree en vervangen kozijn (start 22-05-2023, zaaknummer: 2023-00006284, publicatie 31-05-2023).
 • plaatsen glazen windbescherming op balkon (start 23-05-2023, zaaknummer: 2023-00006382, publicatie 31-05-2023).
 • : bouwen van 67 woningen Parkrijk fase 6b (start 22-05-2023, zaaknummer: 2023-00006278, publicatie 31-05-2023).
 • legaliseren inpandige woonruimte in bedrijfsruimte (start 05-12-2022, zaaknummer: V-2022-006343, publicatie 01-06-2023).
 • Schuberthof 32: bouwen garage aan zijkant van woning (start 27-05-2023, zaaknummer: 2023-00006574, publicatie 05-06-2023).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Berkengaarde 50: maken van constructieve doorbraak (verzonden 26-05-2023, publicatie 31-05-2023);
 • Kuyperhoeve 25: plaatsen 2e dakkapel op achterdakvlak (verzonden 30-05-2023, publicatie 01-06-2023);
 • Prinses Margrietstraat 3: plaatsen dakkapel in voor- en achterdakvlak woning (verzonden 31-05-2023, publicatie 02-06-2023);
 • Stationsstraat 5: bouwen 34 appartementen (verzonden 31-05-2023, publicatie 02-06-2023);
 • Klaverveld 4: (verleend) gebruiken als tuin en verplaatsen van erfafscheiding (verzonden 01-06-2023, publicatie 05-06-2023).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Kromme Esse 4B: bouwen foliekas (verzonden 26-05-2023, publicatie 31-05-2023).

Aanvraag intrekken omgevingsvergunning

 • Douglashout 8 t/m 15, 17, 19 en Laan van Hout 155 t/m 177 en Mahoniehout 2 t/m 64 en Notenhout 1 t/m 47: Gedeeltelijke intrekking van een reeds verleend vergunning (start 13-04-2023, zaaknummer: 2023-00003892, publicatie 05-06-2023).