Bouwen en Wonen, 2023 week 22

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • naast het gemaal Middelburg (tussen Henegouwerweg 1 en 2), WDV01B7626: herinrichten van weilandpercelen (start 17-05-2023, zaaknummer: 2023-00006031, publicatie 23-05-2023);
 • Acaciastraat 69: plaatsen afvalcontainer (start 19-05-2023, zaaknummer: 2023-00006132, publicatie 24-05-2023)
 • Prinses Margrietstraat 3: plaatsen dakkapel in voor- en achterdakvlak van woning (start 15-05-2023, zaaknummer: 2023-00005892, publicatie 25-05-2023);
 • Alpherwetering 20: tijdelijk (maximaal 1 week) plaatsen bouw afval container (start 10-05-2023, zaaknummer: 2023-00005608, publicatie 25-05-2023);
 • Jupiterlaan 67: plaatsen uitbouw aan woonkamer (start 17-05-2023, zaaknummer: 2023-00006117, publicatie 25-05-2023).

Bezwaar maken is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Tarweakker 24: plaatsen tijdelijke (t/m 09-06-2023) afvalcontainer (verzonden 23-05-2023, publicatie 25-05-2023);
 • Zuidplaslaan 70: plaatsen tijdelijke (12-06-2023 t/m 10-07-2023) container (verzonden 23-05-2023, publicatie 25-05-2023);
 • Brugweg 36: herstellen fundering d.m.v. betonbalk (verzonden 23-05-2023, publicatie 25-05-2023);
 • Acaciastraat 69: plaatsen afvalcontainer (verzonden 24-05-2023, publicatie 26-05-2023);
 • Alpherwetering 20: tijdelijk (maximaal 1 week) plaatsen bouw afval container (verzonden 24-05-2023, publicatie 26-05-2023);
 • Sniepweg 13F: gebruik sportkantine voor meerdere bijeenkomstfuncties (verzonden 25-05-2023, publicatie 30-05-2023).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.