Bouwen en Wonen, 2023 week 20

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Oranjelaan 34-36: wijzigen woonbestemming naar woon/bedrijfsbestemming (start 20-04-2023, zaaknummer: 2023-00004413, publicatie 09-05-2023)
 • Sniepweg 13F: gebruik sportkantine voor meerdere bijeenkomstfuncties (start 08-05-2023, zaaknummer: 2023-00005485, publicatie 10-05-2023)
 • WDV01B6854: plaatsen bouwbord Noordkade (start 08-05-2023, zaaknummer: 2023-00005439, publicatie 11-05-2023).

Bezwaar is niet mogelijk.

Besluit aanvraag buiten behandeling

 • Bredeweg 7: bouwen woning en aanleggen in- en uitrit (buiten behandeling) (verzonden 08-05-2023, publicatie 10-05-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Boekweitakker 55: vervangen voordeur en luifel en plaatsen schutting met overkapping (verzonden 05-05-2023, publicatie 09-05-2023)
 • Peuleyen 178: maken van constructieve doorbraak tussen woonkamer en keuken (verzonden 05-05-2023, publicatie 09-05-2023)
 • Kerkweg-Oost 214: uitvoeren voorbelasting (verzonden 05-05-2023, publicatie 09-05-2023)
 • Cederhout 43 en 45: bouwen dubbele berging tussen 2 woningen (verzonden 08-05-2023, publicatie 10-05-2023)
 • Roemer Visscherstraat 26: plaatsen dakkapel op voor- en achterdakvlak (verzonden 10-05-2023, publicatie 12-05-2023)
 • Sparrengaarde 3: wijzigen dakkapel op voorgeveldakvlak (verzonden 10-05-2023, publicatie 12-05-2023).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verenging beslistermijn

 • Oranjelaan 3: aanbrengen van exterieure wijzigingen (verzonden 04-05-2023, publicatie 09-05-2023).