Bouwen en wonen, 2023 week 19

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Coenecoop 7: bouwen bedrijfsunits (start 26-04-2023, zaaknummer: 2023-00004866, publicatie 01-05-2023);
 • Meteorenweg 34: plaatsen Metalura tuinkamer op dakterras (start 25-04-2023, zaaknummer: 2023-00004782, publicatie 01-05-2023);
 • Sparrengaarde 3: wijzigen dakkapel op voorgeveldakvlak (start 27-04-2023, zaaknummer: 2023-00004896, publicatie 02-05-2023);
 • Winkelcentrum Gouweplein, WDV01D3557: samenvoegen unit 1.09 en 1.10 tbv retailer (start 26-04-2023, zaaknummer: 2023-00004848, publicatie 02-05-2023);
 • Winkelcentrum Gouweplein, WDV01D3557: samenvoegen unit 1.11 en 1.12  (start 26-04-2023, zaaknummer: 2023-00004854, publicatie 02-05-2023);
 • Willem de Zwijgerlaan 1: realiseren dakopbouw (start 18-04-2023, zaaknummer: 2023-00004242, publicatie 02-05-2023);
 • Otweg 5: vervangen in- en uitrit door plaatsen van dam (start 23-04-2023, zaaknummer: 2023-00004546, publicatie 02-05-2023).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Joke Smithoeve 15: tijdelijk (t/m 2-6-2023) plaatsen container (verzonden 02-05-2023, publicatie 04-05-2023);
 • Bloemendaalseweg 27: tijdelijk plaatsen dam met 2 duikers (verzonden 03-05-2023, publicatie 08-05-2023).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Besluit aanvraag niet behandelen (buiten behandeling)

 • WDV01C6610, WDV01C4612, WDV01C4613, WDV01C6731: dempen huidige watergang op perceel (Buiten behandeling, verzonden 01-05-2023, publicatie 03-05-2023).

Verlenging beslistermijn

 • Oostpolderweg 90: plaatsen dakopbouw (verzonden 03-05-2023, publicatie 08-05-2023);
 • Oranjelaan 3: aanbrengen exterieure wijzigingen (verzonden 04-05-2023, publicatie 09-05-2023).