Besluit uitschrijving uit de basisregistratie Personen (BRP), 2024 week 22

De gemeente Waddinxveen gaat genoemde persoon ambtshalve uitschrijven uit de BRP. De burger is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de woongemeente. Uit onderzoek blijkt dat genoemde persoon niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. De gemeente mag de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan.

De volgende persoon is uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

NaamGeboren
A. Zavoichynska19-8-1967
Overzicht uitschrijvingen Basisregistratie Personen week 22

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.