Besluit uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, 2024 week 09

De gemeente Waddinxveen gaat genoemde persoon ambtshalve uitschrijven uit de BRP. De burger is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de woongemeente. Uit onderzoek blijkt dat genoemde persoon niet meer woont op het adres waar deze staan ingeschreven. De gemeente mag de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan.

De volgende persoon is uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

NaamGeboren
I. Parhaliscaia24-07-1988
Overzicht uitschrijvingen BRP week 09

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. De termijn gaat één dag in na deze publicatie.