Besluit uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, 2023 week 48

De gemeente Waddinxveen gaat genoemde persoon ambtshalve uitschrijven uit de BRP. De inwoner is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de gemeente waar u woont. Uit onderzoek blijkt dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. De gemeente mag het besluit van een uitschrijving naar ‘onbekend’ publiceren als de bekendmaking niet per brief kan. De volgende persoon is uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

NaamGeboren
A.C.J. Schoneville23-02-1988
Overzicht uitschrijvingen BRP week 48

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. De termijn gaat één dag in na publicatie op www.offielebekendmakingen.nl.