Commissies

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad is volksvertegenwoordiger, stelt de kaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Een keer per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad. Vanaf 2022 bestaat de gemeenteraad uit 21 leden en heeft de raad 2 commissies: de commissie Maatschappij en Financiën en de commissie Ruimte en Infrastructuur. In de commissies worden de raadsvergaderingen voorbereid. De commissies en de raad vergaderen elke maand.

De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar en worden meestal een week van tevoren vermeld in de gemeenterubriek in het Hart van Holland. De vergaderstukken staan in de vergaderkalender. In de vergaderkalender kunt u vergaderingen live volgen, maar ook op een later moment terugkijken. Klik op de datum van de vergadering voor live-uitzending.

De raad organiseert ook thema-avonden. Deze avonden zijn informeel, openbaar en hebben geen politiek karakter. U bent van harte welkom op deze avonden.