Besluitenlijst openbaar B&W 14 maart 2023

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 7 maart 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.


Zaaknummer: 06279206

Slotwijziging projecten openbare ruimte 2022

Besluit:

  1. De saldi van 7 afgesloten projecten in de openbare ruimte worden verrekend met debeschikbare onverdeelde kredieten
  2. Er vindt een slotwijziging 2022 plaats voor de lopende projecten in de openbare ruimte.

Samenvatting raad en pers: Het college verrekent 7 afgesloten projecten en de slotwijziging 2022 voor lopende projecten in de openbare ruimte met de onverdeelde kredieten, zodat de jaarrekening van 2022 inzicht geeft in de stand van de voorziening openbare ruimte en het restant onverdeelde investeringsbudgetten per 31 december 2022.


Zaaknummer: 06275019

Tarievenoverzicht sociaal domein 2023

Besluit: Aangehouden.

Samenvatting raad en pers: Het tarievenoverzicht hoort bij de verordening sociaal domein gemeente Waddinxveen Samenredzaam 2022.De tarieven voor voorzieningen in het sociaal domein worden jaarlijks geïndexeerd. Het tarievenoverzicht geeft de tarieven weer die gelden voor het jaar 2023. Het college stelt het tarievenoverzicht vast.