Besluitenlijst B&W openbaar 9 januari 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:00 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 19 december 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 06272903

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 22 december 2023

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 062779447

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de PVDA/GroenLinks

Besluit:

  1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van dePvdA/GroenLinks over het delen van informatie met de raad bij ruimtelijke ontwikkelingen worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 30 november 2023 stelde de fractie van de PvdA/GroenLinks schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over het
delen van informatie met de raad bij ruimtelijke ontwikkelingen. De vragen worden met dit
collegevoorstel/-besluit beantwoord.