Besluitenlijst B&W openbaar 26 maart 2024

Locatie: ’t Suytende

Aanvang: 10:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder), F. Vleij (wethouder) en J.M. van Vugt (gemeentesecretaris) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester)

Zaaknummer: 062796427

Concept openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van 19 maart 2024

Besluit: Akkoord.

Samenvatting raad en pers: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 0627117019

Voortgangsrapportage diverse sportprojecten

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

  1. Het memo Voortgangsrapportage diverse sportprojecten voor kennisgeving aan te nemen.
  2. Het memo Voortgangsrapportage diverse sportprojecten voor kennisgeving aan te bieden aan de Raad.

Samenvatting raad en pers: De afgelopen periode heeft de Raad verschillende sportbesluiten genomen. Met de memo wordt de raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de
sportontwikkelingen.

Zaaknummer: 0627106067

Participatieplan Sleutelkwartier Noord

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

  1. de raad middels een memo (bijlage 1) te informeren over het participatieplan voor de gebiedsvisie Sleutelkwartier Noord.

Samenvatting raad en pers: Besloten is de raad te informeren over het participatieplan voor de gebiedsvisie Sleutelkwartier Noord. Het participatieplan beschrijft hoe inwoners en anderen die ermee te maken hebben, kunnen meedenken over de nieuwe gebiedsvisie. Een gebiedsvisie is om maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren. Een gebiedsvisie vormt een globaal kader voor de ontwikkeling van een gebied of zone. Dit is een van de eerste stappen bij de ontwikkeling van het gebied Sleutelkwartier Noord.

Zaaknummer: 0627115560

Verdeling projecten openbare ruimte 2024-2

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen besluit:

  1. Een uitvoeringskrediet van € 2.406.000 beschikbaar te stellen uit de onverdeelde kredieten voor het project reconstructie Otto-erf en Woubrechterf.
  2. Een uitvoeringsbudget van € 15.000 wordt beschikbaar gesteld uit de voorziening Grootonderhoud voor het project reconstructie Otto-erf en Woubrechterf.

Samenvatting raad en pers: Er is geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering vanhet project Otto-erf en Woubrechterf.De wijk Otto-erf en Woubrechterf wordt geheel opnieuw ingericht. We vervangen de bestrating en openbare verlichting, we vernieuwen het hemelwaterriool en richten de wijk klimaat adaptief in door 36 extra bomen te planten en meer groen en waterdoorlatende bestrating aan te brengen.

Zaaknummer: 0627119746

Schriftelijke vragen art. 32 mevrouw Sattaur over de toename van diefstallen, geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven in de gemeente Waddinxveen

Besluit:

  1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van mevrouw Sattaur over de toename van diefstallen, geweldmisdrijven en zedenmisdrijven in de gemeente Waddinxveen worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Samenvatting raad en pers: Op 27 februari 2024 stelde mevrouw Sattaur schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de toename van diefstallen, geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven in de gemeente Waddinxveen. De vragen worden met
dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.