Besluitenlijst B&W 16 februari 2023

Locatie: Vergadering is schriftelijk afgedaan.

Aanvang: 09:30 uur

Voorzitter: E.J. Nieuwenhuis

Aanwezig: De dames C.P. de Jong (directiesecretaris), B.J.A. Leferink (wethouder) en F. Vleij (wethouder) en de heren A. Kerssies (wethouder), E.J. Nieuwenhuis (burgemeester) en A.J. Six (waarnemend gemeentesecretaris)

zaaknummer: 06277379

Aanwijzing J.M. van Vugt als gemeentesecretaris

Besluit:

  1. Mevrouw J.M. van Vugt wordt met ingang van 1 mei 2023 aangewezen als secretaris.
  2. De burgemeester wordt volmacht verleend de arbeidsovereenkomst namens het college te ondertekenen.

Samenvatting raad en pers: In juli 2022 is de gemeentesecretaris/algemeen directeur, mevrouw Blomme, vertrokken bij de gemeente Waddinxveen. Na een zoekproces is de keuze gevallen op mevrouw J.M.(Jessica) van Vugt. Daarom is besloten mevrouw Van Vugt met ingang van1 mei 2023 aan te wijzen als gemeentesecretaris/algemeen directeur.