Werk, inkomen en leefgeld Oekraïense vluchtelingen

Ja, vanaf 1 april 2022 mogen Oekraïense vluchtelingen hier onder bepaalde voorwaarden in loondienst werken. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig maar moet wel een melding doen bij UWV. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de mogelijkheden om Oekraïners in Nederland te laten werken tijdelijk te verruimen. Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link)

Ook de gemeente Waddinxveen inventariseert nu wat de mogelijkheden zijn voor Oekraïners en werkgevers. Wij benaderen vluchtelingen op de opvanglocatie Noordkade actief met mogelijk aanbod.
 
Heeft u als werkgever of werkzoekende vragen of wilt u zich alvast melden? Dan kunt u een e-mail sturen naar onze werkgeversadviseur, Eef Oosterwijk: e.oosterwijk@waddinxveen.nl

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Op de website van de Rijksoverheid kunt u de exacte bedragen terugvinden.

Waddinxveen keert leefgeld uit aan Oekraïense vluchtelingen die geen werk hebben. Als gemeente betalen wij het leefgeld uit via een bankoverschrijving. Wij hebben daarom een bankrekeningnummer per gezin nodig. Voor Oekraïense vluchteling die zo’n rekening niet kunnen openen, verstrekken wij een money-card.

Aanvraagformulier

Om het leefgeld te kunnen ontvangen, vragen wij maandelijks aan gevluchte Oekraïners een aanvraagformulier in te dienen. Op dit formulier kan worden aangeven wie van het gezin werkt. Wij sturen het aanvraagformulier elke maand op naar degenen die de vorige maand leefgeld hebben ontvangen. Heeft u toch geen formulier ontvangen of heeft u nog niet eerder leefgeld ontvangen? Het formulier is op te vragen via wadwijzer@waddinxveen.nl.

Het leefgeld bestaat uit een aantal onderdelen. De hoogte van deze onderdelen van het leefgeld is afhankelijk van de leeftijd van de vluchteling. De regeling gaat ervan uit dat de vluchteling het onderdeel voor wonen door de vluchteling aan de gastgever geeft om bij te dragen in de kosten voor inwoning. De gastgever mag ook om dit bedrag vragen. Het gaat om € 215,- per volwassene en € 55,- per minderjarige per maand.

Bij www.bunq.nl of www.rabobank.nl kunnen vluchtelingen uit Oekraïne bankrekeningen openen. U kunt ook naar een speciaal spreekuur bij de Rabobank, Stadhuisplein 2 in Alphen aan den Rijn. Dit spreekuur is op maandag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Oekraïners die geen bankrekening kunnen openen, kunnen een tijdelijke debet-kaart krijgen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.

Hebt u een Oekraïner in huis die een wekelijkse toelage ontvangt? En heeft u zelf een bijstanduitkering of een AOW-uitkering? Dan telt de toelage de eerste zes maanden niet mee voor de berekening van uw bijstanduitkering (de kostendelersnorm) of AOW.