Alarmeringen

De overheid alarmeert inwoners in Nederland op verschillende manieren. Op de onderstaande websites vindt u informatie over alarmeringen.

Informatie

Bel in spoedgevallen 112:

  • Als u slachtoffer of getuige bent van een (ernstig) misdrijf;
  • Als er een ongeval is waarbij direct hulp verleend moet worden;
  • Als er zich een levensbedreigende situatie voordoet;
  • Als er sprake is van een verdachte situatie.

Is er geen spoed? Bel dan:

Doven, slechthorenden en spraakgehandicapten bellen voor spoedhulp met hun teksttelefoon het alarmnummer 0800 8112. Als er geen spoed bij is, maar wel hulp nodig is, kunt u bellen met 0900 1844.

In Waddinxveen zijn de wijkagenten uw eerste aanspreekpunt binnen de politie. Kijk op de website van de politie wie u kunt benaderen voor uw wijk.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld in de regio Hollands Midden. U kunt dit meldpunt 24 uur per dag gratis bellen via telefoonnummer 0800 2000. Kijk voor meer informatie op de website van Veilig Thuis.