Huurders

Bij de transitie van aardgas naar een andere, duurzame optie werken we met een doelgroepgerichte aanpak. Bij de doelgroepen maken we onderscheid tussen woningeigenaren en huurders van woningen en gebouwen. Dit doen we omdat bij het verduurzamen van woningen aanpassingen nodig zijn. Deze aanpassingen kunnen alleen in onderling overleg tussen huurder en eigenaar gebeuren.

Ik huur van een woningcorporatie

In Waddinxveen is Woonpartners Midden-Holland de grootste corporatie die sociale huurwoningen verhuurt. Bijna 40% van de woningvoorraad van de startbuurt is eigendom van Woonpartners Midden-Holland. De gemeente Waddinxveen en Woonpartners werken samen op het gebied van woningbouw. Ook voor verduurzaming en aardgasvrije buurten werken we aan een goede samenwerking. Woonpartners ondersteunt als professionele verhuurder de onderzoeken die de gemeente doet naar andere, duurzame oplossingen in plaats van aardgas.

Gasstel uit bouwjaar 1946.

U bent als huurder van harte welkom om deel te nemen aan de bijeenkomsten om goed geïnformeerd te worden en mee te praten over de andere, duurzame oplossingen in plaats van aardgas. Voor de woningen waar Woonpartners eigenaar van is, spreekt Woonpartners een voorkeur uit voor een andere, duurzame oplossing in plaats van aardgas.

Ik huur een vrijesectorwoning

U ontvangt net als de rest van de buurten informatie over de startbuurt en dat de woning waarin u woont op termijn aardgasvrij wordt gemaakt. De gemeente heeft onvoldoende inzicht in welke woningen in de vrijesector worden verhuurd. U bent als inwoner van Waddinxveen van harte welkom om deel te nemen aan de bijeenkomsten om goed geïnformeerd te worden en mee te praten over de andere, duurzame oplossingen in plaats van aardgas. We vragen u wel om uw verhuurder op de hoogte te stellen van de nieuwsbrief die u heeft ontvangen. Zodat u onderling hierover afspraken kunt maken.