Omgevingsplan bekijken (voorheen bestemmingsplan)

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet geldig. Alle bestemmingsplannen zijn opgenomen in een plan: het omgevingsplan. Omgevingsplannen of onderdelen daarvan bekijkt u via het Omgevingsloket. Staat een omgevingsplan hier niet bij? Neem dan contact op met ODMH via 088 54 50 000 of info@odmh.nl.

Op het Omgevingsloket staan de ruimtelijke plannen, zoals omgevingsplannen, structuurvisies en regels van gemeenten, provincies en het rijk. U kunt het plan vinden door een adres in te typen of in te zoomen op de kaart. 

Deze plannen liggen nu ter inzage

Veel gezochte omgevingsplannen/bestemmingsplannen 

  • Eén of meer kaarten van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen.
  • Regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden.
  • Een uitleg van het omgevingsplan en waarom voor die regels is gekozen.

In een omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een omgevingsplan staat.

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd.
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen.
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt.
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.