Uitkering en nu?

Als u een uitkering van de gemeente krijgt, kunt u hulp krijgen van ons. Bijvoorbeeld met het zoeken naar een baan. Daar staat tegenover dat we ook wat van u verwachten. Bijvoorbeeld dat u er alles aan doet om een nieuwe baan te vinden of dat u de Nederlandse taal leert.

Heeft u een bijstandsuitkering en ontvangt u een gift? U mag elk jaar tot een bepaald bedrag aan giften ontvangen zonder dat dit invloed heeft op uw uitkering. Soms is het nodig dat u een gift bij ons meldt.

U bent verplicht mee te werken aan bijvoorbeeld:

 • een onderzoek om vast te stellen of u nog recht op bijstand hebt (heronderzoek);
 • een huisbezoek;
 • een onderzoek bij vermoeden van fraude;
 • een onderzoek naar uw kansen op de arbeidsmarkt.

Houdt u zich niet aan deze plicht? Dan krijgt u tijdelijk geen of een lagere uitkering of uw uitkering stopt.

Wij controleren uw informatie

De gemeente wisselt gegevens uit met de Belastingdienst en het UWV. De Belastingdienst heeft gegevens over uw inkomen en vermogen. Wij controleren de informatie die u aan de gemeente levert met de gegevens die zij hebben. ​​​​​​​

Wij accepteren geen beledigend of agressief gedrag

Als wij het nodig vinden, doen wij aangifte bij de politie. Dan krijgt u tijdelijk een lagere uitkering.

U bent verplicht er alles aan te doen om zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Als gemeente kunnen wij u hierbij helpen. Het is belangrijk dat u deze hulp accepteert. Dit betekent dat u zich houdt aan gemaakte afspraken. Zo kan de gemeente u vragen om dingen waar u goed in bent bij te houden of nieuwe dingen te leren. In persoonlijke gevallen hoeft u geen betaald werk te zoeken, te accepteren of te behouden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • u kunt om medische redenen niet werken;
 • u kunt om sociale redenen niet werken, bijvoorbeeld bij problemen in de familie of zorg voor een zieke;
 • u kunt niet werken want u bent alleenstaande ouder met (een) kind(eren) jonger dan vijf jaar.

​​​​​​​Of dit voor u geldt, bespreekt u met uw consulent.

 • Dat u een geldig legitimatiebewijs toont.
 • Wij vragen u om iets terug te doen. Het gaat om onbetaalde, sociale activiteiten. Denk aan helpen in een buurthuis of voorlezen op een school.

Als u een uitkering krijgt, spreekt en schrijft u de Nederlandse taal voldoende. Dat is nodig voor het krijgen, accepteren en houden van een baan. Spreekt en/of schrijft u niet voldoende Nederlands? Dan moet u dit verbeteren, bijvoorbeeld met taallessen.

Als u een uitkering krijgt en uw persoonlijke werk- of woonsituatie verandert, dan moet u dit aan ons laten weten. U bent verplicht meteen alles te melden wat invloed heeft op uw mogelijkheden om aan het werk te gaan en op uw uitkering. Bijvoorbeeld:

 • u gaat werken en u heeft een inkomen;
 • u wilt een studie volgen;
 • u wilt vrijwilligerswerk doen;
 • u gaat samenwonen;
 • u gaat op vakantie.

Als u zich houdt aan afspraken met de gemeente en als u volledige en juiste informatie geeft, voorkomt u nadelige gevolgen voor uw uitkering. Geef wijzigingen daarom altijd meteen en volledig door.

Als u met vakantie gaat binnen of buiten Nederland moet u dit 4 weken van tevoren aanvragen. Dit doet u door een vakantiemelding aan ons door te geven. U mag per jaar 4 weken op vakantie buiten Nederland. U moet altijd vooraf toestemming hebben van uw consulent.

Via het Portal Werk en Inkomen vindt u uw inkomensspecificaties, jaaropgave(n), betalingen voor bijzondere bijstand en een eventuele schuld bij de gemeente.

De gemeente wil u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop met u omgegaan is. U kunt dan een klacht indienen. Een klacht gaat over:

 • het gedrag van een medewerker of bestuurder;
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
 • een trage, te late of geen behandeling van uw brief of vraag.

Klacht over ambtenaar of bestuurder indienen

Een gift is iets dat u gratis krijgt. Bijvoorbeeld een geldbedrag of boodschappen.

U mag elk jaar tot een bepaald bedrag aan giften ontvangen zonder dat dit invloed heeft op uw uitkering. Ook giften aan uw kinderen tot 18 jaar hebben geen invloed op uw uitkering. 

Algemeen

 • Alleenstaanden mogen een bedrag tot maximaal € 1.200,00 per kalenderjaar ontvangen. Dit hoeft u niet te melden bij de gemeente. Ontvangt u in een kalenderjaar meer dan € 1.200,00 dan moet u dit wel melden.
 • Gehuwden mogen een bedrag tot maximaal € 1.700,00 per kalenderjaar ontvangen. Dit hoeft u niet te melden bij de gemeente. Ontvangt u in een kalenderjaar meer dan € 1.700,00 dan moet u dit wel melden.
 • Giften in natura, zoals vakanties of reizen, worden niet verrekend met uw bijstanduitkering.

Giften aan kinderen

 • Giften aan uw kinderen of voor uw kinderen worden niet verrekend met uw bijstanduitkering. Maar het totale vermogen van uw kind moet wel onder de vermogensgrens blijven.

Giften met een specifieke bestemming

 • Giften met een specifieke bestemming worden niet verrekend met uw bijstanduitkering als u hier anders bijzondere bijstand voor had aangevraagd.
 • Giften met een specifieke bestemming waarmee u betaalachterstanden van huur, drinkwater, zorgverzekering, elektra, gas en warmte van betaalt, worden niet verrekend met uw bijstanduitkering.
 • Giften met een specifieke bestemming waarmee u schulden betaalt, worden niet verrekend met uw bijstanduitkering. U moet wel gebruik maken van schuldhulpverlening.

Giften van liefdadigheidsinstellingen

Giften in geld of natura van liefdadigheidsinstellingen, zoals de Voedselbank, Weggeefwinkels, Stichting Leergeld, sociale organisaties en hulporganisaties, worden niet verrekend met uw bijstanduitkering.

Giften aan of voor uw kinderen, giften met een specifieke bestemming en giften van liefdadigheidsinstellingen moet u altijd zo snel mogelijk bij de gemeente melden. Dit kan via de Portal Werk en Inkomen of bel uw contactpersoon via telefoonnummer 14 0182.

Hieronder vindt u een overzicht met de data waarop de gemeente de uitkering naar uw bank overmaakt:

 • 24 januari 2023
 • 23 februari 2023
 • 24 maart 2023
 • 24 april 2023
 • 24 mei 2023
 • 8 juni 2023 (vakantiegeld)
 • 23 juni 2023
 • 26 juli 2023
 • 24 augustus 2023
 • 25 september 2023
 • 24 oktober 2023
 • 24 november 2023
 • 22 december 2023