Portal Werk en Inkomen

Wanneer u een uitkering krijgt via de Participatiewet, BBZ (Tozo), de IOAW of de IOAZ dan kunt u een overzicht van deze uitkering online bekijken en opvragen. Dit doet u via de Portal Werk en Inkomen. Om de Portal te gebruiken, logt u in met uw DigiD.

U kunt de Portal ook gebruiken voor het aanpassen van uw e-mailadres, telefoonnummer en het bankrekeningnummer waarop uw uitkering wordt gestort.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Inloggen bij Portal Werk en Inkomen

  • uw uitkeringsspecificatie levensonderhoud per maand; deze ziet u op de dag dat de uitkering aan u is betaald;
  • alle uitkeringsspecificaties van vorige maanden;
  • betalingen bijzondere bijstand of uitkeringen van een minimaregeling;
  • uw jaaropgave: die gebruikt u voor uw aangifte inkomstenbelasting;
  • schuld bij de gemeente als u een uitkering krijgt.

U kunt via de Portal het volgende doorgeven: