Handleiding Portaal Werk en Inkomen

Wat heeft u nodig als u een declaratie wilt indienen voor Bijzondere Bijstand of een Minimaregeling?

  • een DigiD-gebruikersnaam en inlogcode
  • een geldig emailadres
  • een geldig telefoonnummer
  • een bon, factuur of ander bewijsstuk
roze knop waarmee je een nieuw formulier kan aanmaken

Na het inloggen met uw DigiD ziet u rechtsboven in het scherm de (roze) knop Nieuw formulier aanmaken

Klik op deze (roze) knop. Daarna krijgt een nieuw scherm met de vraag: Welk formulier wilt u aanmaken?

Daarna klikt u in het volgende scherm op de (roze) knop Volgende.

klik in het formulier op Declaratieformulier Minimabeleid. Daarna opent een nieuw scherm waar uw persoonlijke informatie al staat.

Nu opent een nieuw scherm. Daarin staat persoonlijke informatie van u. Onderaan in het scherm vult u daarna uw e-mailadres en telefoonnummer in.

Klik daarna op de knop Volgende.


Vink aan Declaratieformulier Minimabeleid en klik daarna op de (roze) knop Aanmaken.

Uw persoonlijke informatie is nu helemaal ingevuld. U kunt nu de declaratie toevoegen.

Klik daarvoor op de (roze) knop Toevoegen rechts bovenin het scherm.

Daarna ziet u een nieuw scherm. Vul in voor wie u de declaratie invult. Wat is het bedrag wat u declareert. En over welke periode gaat de declaratie. Klik daarna op de (roze) knop Toevoegen.

Daarna ziet u een nieuw scherm. Vul in voor wie u de declaratie invult. Wat is het bedrag wat u declareert. En over welke periode gaat de declaratie. Klik daarna op de (roze) knop Toevoegen.

Klik hierna op de knop Volgende.

In dit scherm wat daarna opent, kunt u een bijlage uploaden en toevoegen.

In dit scherm wat daarna opent, kunt u een bijlage uploaden en toevoegen.

Klik hiervoor op de roze knop Voeg een bestand toe.

Zoek op uw eigen computer de bijlage. Dat kan een foto zijn of een digitale kopie van een document. Selecteer dit document klikt op Openen.

U kunt maar 1 pagina tegelijk invoegen. Als uw declaratie meer pagina’s heeft, voeg deze dan per pagina toe dus per pagina uploaden. U kunt wel meer dan één declaraties toevoegen en uploaden.

Gebruik alleen bestanden die eindigen op .pdf, .png en jpeg. Uw bestand mag niet groter zijn dan Er 5 mb.

Klik daarna op de knop Volgende

Wanneer aan de linker kant van het scherm alle onderdelen zijn aangevinkt, is het formulier compleet en klaar om te verzenden. Zie het voorbeeld hieronder.

Wanneer aan de linker kant van het scherm alle onderdelen zijn aangevinkt, is het formulier compleet en klaar om te verzenden.

U kunt op deze pagina ook nog wat tekst kwijt om iets toe te lichten.

Verzendpagina met verzendknop.

Nu kunt u het formulier insturen. Klik daarvoor op de roze knop Verzenden.

U kunt er ook voor kiezen om het formulier op een later moment te versturen. U klikt dan op de knop Stoppen en Opslaan. Op een ander moment kunt u het formulier bewerken en versturen.