Hulp bij geldzaken en schulden

Heeft u moeite met de administratie van uw geldzaken of onvoldoende financieel inzicht? Gebruik dan een stappenplan of huishoudboekje om meer overzicht te krijgen. Humanitas Thuisadministratie biedt tijdelijke ondersteuning zodat u weer zelfstandig verder kunt. Lukt het u niet meer om uw schulden af te betalen? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen bij Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182.

  • u staat ingeschreven in de gemeente Waddinxveen, dit mag ook een postadres zijn;
  • identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner;
  • bewijzen van uw inkomen (loondienst of uitkering), vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • gegevens over andere instanties die u al helpen.

U neemt contact op met Team Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182. Zij kijken naar uw inkomen, vermogen, vaste lasten en uw schulden. Ook kijken zij of en hoeveel u kunt aflossen. Daarna hoort u of u de hulp krijgt. Binnen 4 weken krijgt u een eerste gesprek.

In dringende gevallen moet u binnen 3 werkdagen een gesprek krijgen. Bijvoorbeeld als u uit uw woning dreigt gezet te worden, uw gas, water en elektriciteit afgesloten wordt of uw zorgverzekering opgezegd wordt. Meestal bedenkt de schuldhulpverlener een oplossing waarmee u in 3 jaar uw schulden aflost. Soms kan dit 5 jaar zijn.

Hebt u een eigen bedrijf? Dan kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder, een advocaat, banken of het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Ook kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Weet u welke toeslagen u bij de Belastingdienst kunt aanvragen? Kijk dan op www.uitlegtoeslagen.nl. Webhulp Steffie legt in een video uit hoe u toeslagen aanvraagt.

Kunt u uw schulden niet meer zelf betalen? Dan kunt u de gemeente om hulp vragen. Tijdens uw schuldhulpverleningstraject bekijkt u samen met uw schuldhulpverlener naar een mogelijke oplossing van uw schulden. Nadat uw situatie volledig stabiel is, kunt u met uw schuldhulpverlener een aanvraag indienen bij de schuldregelaar van de Gemeente, voor een schuldenregeling. De schuldregelaar doet uw schuldeisers vervolgens een voorstel tot aflossing. Uw schuldeisers kunnen hiermee akkoord gaan, maar dat is niet verplicht. Tijdens uw schuldhulpverleningstraject kunnen er door uw schuldhulpverlener aanvullende voorwaarden worden gesteld. Deze moet u opvolgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • Budgetvoorlichting: u krijgt informatie en advies over hoe u zelfstandig kunt rondkomen van uw inkomen.
  • Budgetbegeleiding: u krijgt begeleiding die u leert om met geld om te gaan.
  • Budgetbeheer: een instantie beheert uw inkomen. Zij betalen uw vaste lasten en u krijgt alleen huishoudgeld. Budgetbeheer duurt vaak de hele periode dat u aflost.
  • Inlichtingenplicht: u moet alle informatie verstrekken die van invloed kan zijn. Bijvoorbeeld als u meer inkomen krijgt, gaat verhuizen of uw baan kwijtraakt.
  • Inspanningsplicht: als u een uitkering ontvangt maar wel kunt werken, moet u zich inspannen om een baan te vinden zodat u een zo hoog mogelijk inkomen heeft.

Werken de schuldeisers niet mee aan een minnelijke schuldenregeling? Dan kunt u bij de rechter vragen om wettelijke schuldsanering. Gaat de rechter hiermee akkoord? Dan moeten de schuldeisers hieraan meewerken. De rechter benoemt een bewindvoerder die erop toeziet dat u uw verplichtingen die gelden binnen de wettelijke schuldsanering, nakomt. In 3 (tot 5) jaar betaalt u zoveel mogelijk schulden af. Daarna beoordeelt de rechter of u zonder schulden (‘schone lei’) verder kunt. Goed adviseren kost tijd. Daarom werkt de schuldhulpverlener op afspraak. De schuldhulpverlener is bereikbaar van maandag t/m donderdag. U kunt op die dagen telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0182.

Dit kan via het wijzigingsformulier. Als u dit formulier invult, wordt deze informatie beveiligd verstuurd naar het sociaal team. 

Wijzigingsformulier bewindvoerder