Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

U kunt als zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor tijdelijke (aanvullende) financiële ondersteuning. De Bbz-uitkering is een aanvulling op het totale inkomen van u en uw eventuele partner. De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag. U vraagt de Bbz-uitkering aan bij Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182.

U kunt gebruik maken van de Bbz als u:

 • een startende ondernemer bent
 • een ondernemer bent
 • een ondernemer bent die het bedrijf wil stoppen

U vraagt deze bijstand aan bij Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182.

Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Deze documenten hebt u in altijd nodig:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • inlichtingenformulier met bewijsstukken
 • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden
 • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten).

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of is niet levensvatbaar? Dan hebt u ook de volgende documenten nodig:

 • jaarcijfers van de laatste 3 jaar
 • de laatste aangifte Inkomstenbelasting
 • een prognose voor de komende jaren
 • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken
 • een overzicht van debiteuren en crediteuren

De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag. Een uitkering telt ook mee als inkomen.

De bedragen staan op de website van de Rijksoverheid.  

De gemeente beoordeelt eerst uw ondernemingsplan. Gaat het om levensvatbaar bedrijf en voldoet u aan de andere voorwaarden? Dan kan de gemeente u helpen in met behulp van de Bbz. De gemeente neemt een besluit over hoe hoog de uitkering is en lang deze duurt. 

De uitkering voor levensonderhoud is een aanvulling op uw inkomsten uit uw bedrijf (tot de voor u geldende norm). Deze uitkering ontvangt u 6 maanden. Hierna kan de uitkering vaker verlengd worden tot maximaal 36 maanden.

Een starterslening is een lening waarover u rente betaalt.  

U kunt wel een eigen bedrijf starten, maar dit heeft wel invloed op de hoogte van uw WW-uitkering. Neem hiervoor contact op met het UWV.

Als u start, kunt u een starterslening aanvragen waarover u rente betaalt.

U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is. U komt misschien in aanmerking voor een Bbz-uitkering voor de kosten van uw levensonderhoud. Met deze aanvullende uitkering kunt u uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau.

Heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u een uitkering en/of bedrijfslening aanvragen. Uw bedrijf moet wel levensvatbaar zijn. Dit betekent dat u na het ontvangen van de uitkering/lening weer door kan gaan met uw bedrijf.

U kunt dan een Bbz-uitkering aanvragen om uw kosten van levensonderhoud te betalen. Ook kunt u een lening aanvragen om te investeren in uw bedrijf. Soms hoeft u dit bedrag niet terug te betalen.

Voorwaarden

 • U bent een zelfstandige en bent geboren vóór 1960.
 • U voldoet aan het urencriterium. Dit is een minimum aantal uren die u aan uw bedrijf moet besteden voor fiscale aftrekposten.
 • Uw inkomen uit uw bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm.
 • U heeft minimaal 10 jaar achter elkaar een bedrijf of een zelfstandig beroep uitgeoefend, voordat u uw aanvraag deed.
 • Uw bruto-inkomen uit uw onderneming is gemiddeld minimaal € 8.068,00 per boekjaar.

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.