Kinderopvangtoeslag

Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf, gastouder of voorschoolse (VSO)- of buitenschoolse opvang (BSO)? Dan heeft u misschien recht op een vergoeding: de kinderopvangtoeslag. U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u werkt, studeert, werkzoekende bent of een inburgeringscursus volgt. Daarnaast moet de kinderopvangorganisatie aangemeld zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Kijk voor alle voorwaarden op www.belastingdienst.nl. Hier vraagt u ook uw kinderopvangtoeslag aan.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Sinds 1 januari 2019 kan u bij het kinderdagverblijf een aanvullende vergoeding aanvragen voor kinderen tussen de 2 jaar – 3 maanden en 4 jaar oud. De volgende kinderdagverblijven ontvangen een bijdrage van de gemeente:

Kinderdagverblijf

Locatie

Telefoon

E-mail

Stichting Quadrant Kindercentra Verschillende locaties 0182 689 896 info@quadrantkindercentra.nl
Zie Uit! Peutergroep Mazzy Lindengaarde 17A 2742 TP Waddinxveen 06  30849079 info@zieuit.nl
Kind & Co Peutergroep Boskoop: Bouwsteen Jac P. Thijssestraat 30 2771 HT Boskoop 030 695 84 69 info@kmnkindenco.nl

Soms zijn deze vergoedingen niet voldoende. Bijvoorbeeld als u werk zoekt of wegens sociaal medische redenen geen kinderen kan opvangen. In die gevallen kan de gemeente extra bijdragen. Wilt u weten of u recht heeft op een extra vergoeding van de gemeente? Neem dan contact op met Team Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar wadwijzer@waddinxveen.nl.