Standplaats, vergunning

Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Voor een aanvraag betaalt u leges, ook als de aanvraag wordt geweigerd.

Er mag alleen een standplaats worden ingenomen op daarvoor ingerichte standplaatslocaties

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Standplaatsvergunning aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Standplaatsvergunning aanvragen

 • Beukenhof/Kerkweg-Oost
 • Zuidplas
 • Groensvoorde
 • Koningin Wilhelminaplein (vaste standplaats) en
 • Juliana van Stolberglaan (incidentele standplaats)

Bij winkelcentrum Gouweplein is op dit moment geen standplaatslocatie aanwezig. Daar mag dus geen standplaats worden ingenomen. Hetzelfde geldt voor bedrijvenpark Coenecoop. Ook daar mag geen standplaats worden ingenomen.

Wilt u een standplaats innemen op de markt kijk dan bij Marktplaats aanvragen.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn:

 • een niet-commerciële standplaatsvergunning:    € 00,00
 • een standplaatsvergunning voor een enkele keer (max. 12 dagen)  € 57,95
 • een seizoensgebonden standplaatsvergunning € 144,55
 • een jaarstandplaatsvergunning  € 289,15
 • verlenging verleende seizoensgebonden standplaatsvergunning € 28,95
 • verlenging van een verleende jaarstandplaatsvergunning  € 57,95

Daarnaast kan de gemeente een vergoeding vragen voor het gebruik van openbare ruimte (parkeerplaats, stoep enzovoort).

 • welke goederen of diensten u verkoopt;
 • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
 • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.

U ontvangt uiterlijk binnen 8 weken een besluit.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Als er in de gemeente veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plaats), kan de gemeente een wachtlijst of een maximum instellen. De gemeente geeft een vergunning dan pas als een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats stopt.

Wilt u iets op straat of huis-aan-huis verkopen, dan hebt u daarvoor in de gemeente Waddinxveen geen ventvergunning meer nodig.