Venten

In Waddinxveen heeft u voor het venten geen vergunning nodig.

Wel moet u aan een aantal voorwaarden voldoen om te mogen venten. Deze voorwaarden staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening van Waddinxveen:

  • Het is verboden te venten als de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu daardoor in gevaar komt.
  • Het is verboden te venten op zondag en op maandag t/m zaterdag van 20:00 uur tot 10:00 uur.

Het huis-aan-huis verkopen van waren voor een goed doel valt niet onder venten, maar onder collecteren.  Denk aan het verkopen van stroopwafels of oliebollen door een vereniging waarbij de opbrengst gaat naar de vereniging. U heeft dan een collectevergunning nodig.