Evenement organiseren, melding of vergunning

Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Lees de voorwaarden goed door. U ziet dan meteen of het voldoende is om een melding te doen of dat u een vergunning nodig heeft.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Evenementenvergunning aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Evenementenvergunning aanvragen

Lees de voorwaarden door. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan is het voldoende om een melding te maken. 

Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan.

U doet een melding klein evenement als 

 • u niet meer dan 150 bezoekers verwacht;
 • het evenement tussen 08:00 en 23:00 uur is;
 • tussen 23:00 en 07:00 geen muziek gespeeld of gedraaid wordt;
 • het evenement niet op de rijbaan, fietspad, parkeerplaats wordt gehouden;
 • tijdens het evenement de rijbaan open blijft voor hulpdiensten;
 • u geen objecten neerzet die groter zijn dan 25m² per object.

Melding klein evenement maken

Voldoet u niet aan de genoemde voorwaarden? Vraag dan een evenementenvergunning aan.

Evenementenvergunning aanvragen

 • een melding klein evenement is gratis
 • een klein evenement (wijk-, straat-, buurtfeest ): € 66,00
 • een middelgroot evenement (tot 200 bezoekers, deelnemers of toeschouwers): € 182,00
 • een groot evenement (meer dan 200 bezoekers, deelnemers of toeschouwers) risicoklasse A: € 182,00
 • een groot evenement (meer dan 200 bezoekers, deelnemers of toeschouwers), risicoklasse B: € 363,00
 • evenement met verhoogd risico, risicoklasse C (als zodanig aangemerkt door de burgemeester): € 788,00

U vraagt de vergunning voor een evenement 12 weken voor het evenement aan.

De melding van een klein evenement doet u 10 werkdagen van tevoren.

In een evenementenvergunning wordt verwezen naar de ‘Handreiking advisering op brandveiligheid bij evenementen’. Hierin staan alle brandveiligheidsvoorschriften voor evenementen van de brandweer Hollands-Midden. U vindt deze handreiking op de website van de VRHM. Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Bij het aanvraagformulier stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Een programmaoverzicht waarin de begin- en eindtijden en locatie van ieder evenement staan.
 • Een plattegrond van het evenemententerrein waarop alle objecten (podia, kramen, attracties) die u plaatst duidelijk zijn aangegeven. Ook staan de locaties van de EHBO en de vluchtroutes op de plattegrond.
 • Als het evenement in een gebouw is, staan de volgende onderdelen ook op de plattegrond:
  • de armaturen van nood- en transparant-verlichting (aangeven welke soort installaties aanwezig zijn)
  • de (nood)uitgang(en) en breedten
  • vluchtroute
  • een opstellings-/stoelenplan
  • blusvoorzieningen (plaats, aantal en type aangeven)
 • Een veiligheidsplan.
 • Een ontruimingsplan.
 • Een kwaliteitsverklaring van het tentdoek van de feesttenten e.d.
 • Technische gegevens van de aggregaten.
 • Constructietekeningen van de podia en/of tribunes.
 • Een post- en takenplan en een lijst met namen van verkeersregelaars.
 • Communicatieverbindingsschema.
 • Bewakingsschema.
 • Een lijst met namen en telefoonnummers van contactpersonen die tijdens het evenement bij calamiteiten bereikbaar zijn.
 • Veiligheidscertificaten/keuringsbewijzen van de attracties/speeltoestellen die u plaatst.

Als u een aanvraag voor een evenementenvergunning indient, nemen wij binnen 6 weken een besluit. Als u uw aanvraag in maart, april, mei of augustus indient, nemen wij binnen 8 weken een besluit.

Wilt u met sportmotoren gebruiken en gaat u daarmee over het geluidsniveau heen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Als u een kermis wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Daarbij maakt u afspraken met de gemeente over de grootte van de kermis en hoe lang de kermis er staat. Voor dit soort activiteiten heeft de gemeente een parkeerterrein aan de Sniepweg/Dreef. Oppervlakte van het terrein is 61 x 35 meter. Er is wel water maar geen elektriciteit. Wilt u het terrein gebruiken, dan moet u daarvoor betalen.

Wat moet u nog meer doen?

Zorg ervoor dat alle attracties zijn goedgekeurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

 • naam van de baas van de kermis
 • naam van de contactpersoon op de kermis
 • omschrijving van de attracties op de kermis (met technische gegevens)
 • datum en tijd van de kermis
 • datum en tijd van het opbouwen en afbouwen van de kermis
 • verwacht aantal bezoekers
 • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
 • welke straten worden afgesloten 
 • wat is de geluidsproductie (soort, tijd, locatie)
 • wat is de stroomvoorziening van de kermis
 • schenkt u licht alcoholische dranken (bijvoorbeeld bier en wijn) 
 • hoe en door wie wordt het terrein na afloop schoongemaakt

Alle kermisattracties hebben een geldig WAS-certificaat. Iedere attractie moet door een officieel Keuringsinstantie (AKI) zijn gekeurd. Daarvan heeft u een WAS-certificaat. Ook stuurt u een overzicht mee van het RAS-nr. van alle attracties (Register Attractie Systeem).