Begraven of cremeren

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente. Ook dit regelt de uitvaartondernemer meestal voor u.

Als na een overlijden de dag van overlijden niet vastgesteld kan worden, is er sprake van een zogenaamde lijkvinding. Als uitvaartondernemer doet u dan aangifte van lijkvinding.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aangifte overlijden
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aangifte lijkvinding

Voor het plaatsen van een gedenksteen heeft u toestemming van de gemeente nodig. Bekijk de voorwaarden, afmetingen en andere specificaties op de pagina Grafsteen of gedenkteken plaatsen.

Er zijn particuliere graven en algemene graven.

Een particulier graf krijgt u door een ‘recht tot begraven’ te huren. Dit betekent dat u het graf een periode huurt van de gemeente. Na deze periode kunt u dit recht verlengen met 10 jaar.

De rechthebbende ontvangt een brief met de mogelijkheden voor verlenging. Is de rechthebbende van het graf overleden? Dan kan het graf overgeschreven worden naar een andere rechthebbende. Meestal gebeurt dit tegelijk met de begrafenis. De uitvaartondernemer geeft aan wie de nieuwe rechthebbende is. 

Voor een algemeen graf betaalt u eenmalig een bedrag voor het onderhoud voor 15 jaar en is er geen mogelijkheid tot verlengen.

De tarieven vindt u in de Verordening Lijkbezorgingsrechten.   

Het onderhoud van grafbedekking wordt door de gemeente Waddinxveen verzorgd. U betaalt hiervoor een afkoopbedrag. De gemeente verzorgt het gras en de beplanting op het graf. De stroken rond het graf worden regelmatig geschoffeld. Gedenkstenen worden na verzakking rechtgezet. Het schoonhouden van gedenktekens en herstellen van gebroken of beschadigde gedenktekens en het schilderen of plakken van de letters van de gedenktekens vallen niet onder dit onderhoud. Ook het onderhoud aan steensplit- of grindbedekking valt hier niet onder. 

Ja, voor het laten opgraven van stoffelijke resten heeft u toestemming nodig. Dit kan alleen als u:

  • schriftelijk toestemming heeft van de eigenaar (rechthebbende) van het graf;
  • en schriftelijk toestemming heeft van de gemeente.

U vraagt schriftelijk toestemming aan bij de gemeente. Deze toestemming kan alleen gegeven worden als u uw aanvraag doet binnen 2 maanden na de begrafenis óf minstens 10 jaar erna. Uw aanvraag doet u schriftelijk of via het contactformulier. De begrafenisondernemer kan dit ook voor u doen. Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met 14 0182.

Wat kost het?

De tarieven vindt u in de Verordening lijkbezorgingsrechten.

De as van een overledene kunt u verstrooien. Dit mag op open zee of op een strooiveld dat daarvoor bestemd is. Als u de as op een andere plek wilt verstrooien, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Na een crematie wordt de as van de overledene verzameld in een asbus. Deze asbus blijft een maand in de algemene nis van het crematorium. Tijdens deze maand beslist u wat u met de as wilt doen. U mag de as bijvoorbeeld:

  • verstrooien op open zee of
  • op een daartoe bestemd strooiveld
  • thuis bewaren
  • bijzetten in een daarvoor bestemd gedeelte van een crematorium of begraafplaats
  • begraven in een graf
  • meenemen naar het buitenland (uitvoeren)

In Waddinxveen geldt dat asverstrooiing op begraafplaats Thijmhof is toegestaan op het aangewezen strooiveld. Dien uw verzoek voor ontheffing in via ons contactformulier. Of stuur uw verzoek voor ontheffing naar Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.    

Als na een overlijden de dag van overlijden niet vastgesteld kan worden, is er sprake van een zogenaamde lijkvinding. Als uitvaartondernemer doet u dan aangifte van lijkvinding. Dit kan online, via onze website.

Na uw aangifte zal de officier van justitie aangifte doen. Dit gebeurt meestal schriftelijk.