Grafsteen of gedenkteken plaatsen of aanpassen

Wilt u bij een graf een aandenken plaatsen of een bestaand aandenken aanpassen? Bijvoorbeeld een gedenkteken of -steen of beplanting? Dan heeft u toestemming van de gemeente nodig. Meestal vraagt de steenhouwer deze voor u aan. Maar u kunt het ook zelf doen. U maakt dan een melding. Als u de melding maakt, moet u een tekening indienen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Melden grafbedekking
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen voor ondernemers

De volgende dingen staan vermeld op de tekening:

 • de boven-, voor- en zijaanzichten met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen
 • soort, kleur en bewerking van het materiaal
 • de tekst, en hoe deze wordt aangebracht
 • plaats van afbeeldingen
 • materiaal van de fundering
 • manier van bevestigen 

Wilt u een aandenken plaatsen op een openbare plek? Bijvoorbeeld als gedenkteken voor een verkeersslachtoffer? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar van de weg. Dit is vaak de gemeente, maar kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn. 

De maten van graftekens op een particulieren graven zijn:

 • lengte maximaal: 180 centimeter
 • breedte maximaal:  75 centimeter
 • hoogte maximaal: 100 centimeter
 • dikte minimaal: 6 centimeter

De maten van graftekens op particuliere urnengraven zijn:

 • lengte maximaal: 50 centimeter
 • breedte maximaal:  50 centimeter

De maten van graftekens op algemene graven zijn:

 • lengte maximaal: 40 centimeter
 • breedte maximaal:  40 centimeter
 • hoogte maximaal: 100 centimeter
 • dikte minimaal: 6 centimeter

De maten van graftekens op algemene urnenplekken zijn:

 •  lengte maximaal: 30 centimeter
 • breedte maximaal:  10 centimeter

De maten van graftekens op algemene urnenmuur zijn:

 • lengte maximaal: 35 centimeter
 • breedte maximaal:  10 centimeter

De maten van graftekens op keldergraven zijn:

 • lengte maximaal: 255 centimeter
 • breedte maximaal: 115 centimeter
 • dikte minimaal: 10 centimeter

 

De maten van graftekens op huurgraven zijn:

 • hoogte maximaal: 110 centimeter
 • breedte maximaal: 46 centimeter
 • dikte minimaal: 8 centimeter

De maten van graftekens op kindergraven zijn:

 • hoogte maximaal: 110 centimeter
 • breedte maximaal: 45 centimeter
 • lengte maximaal: 30 centimeter
 • dikte minimaal: 6 centimeter