Cultuurprijs

De gemeente Waddinxveen reikt elk jaar de Cultuurprijs uit aan een persoon of een instelling die het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage leverde aan het culturele leven in Waddinxveen. Ook wordt een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan een persoon of groep om deze aan te moedigen om hun werk door te zetten. De Cultuurprijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van € 750,00 voor de winnende persoon óf organisatie. De 5 genomineerden ontvangen een nominatie-oorkonde. De aanmoedigingsprijs is een bedrag van € 150,00.

Personen, organisaties of groepen die zich het afgelopen jaar actief hebben ingezet voor het Waddinxveense cultuurleven komen in aanmerking voor deze prijs. Een persoon moet minimaal een jaar in de gemeente Waddinxveen wonen, en een organisatie of groep moet minimaal een jaar actief zijn binnen de gemeente. Kunstdisciplines die in aanmerking komen zijn:

 • beeldende kunst
 • fotografie
 • film
 • multimedia
 • muziek en zang
 • drama
 • dans
 • poëzie en proza
 • mengvormen van disciplines

Aanmelden kan het hele jaar door. Kent u een persoon of een organisatie die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor het Waddinxveense culturele leven of die nieuwe initiatieven heeft ontwikkeld? En vindt u dat deze de Waddinxveense Cultuurprijs verdient? Of wilt u zelf de Cultuurprijs in de wacht slepen? Meldt u zich dan aan of draag vóór 1 juli 2023 een kandidaat aan via het aanmeldformulier.

De jury kiest uit de aanmeldingen een persoon of organisatie die genomineerd wordt voor de Cultuurprijs en voor de aanmoedigingsprijs en draagt deze voor aan het college van B&W. Het college neemt een besluit wat aansluit bij het oordeel van de jury. De prijzen en nominaties reikt een lid van het college van B&W uit.

De jury bestaat uit:

 • Evalien de Haan-Zijlstra (stadsgids Gouda)
 • Sandra Orré (namens de sectie Kunst en Cultuur van het Coenecoop College)
 • Erik Kooijman (initiatiefnemer Popschool Waddinxveen)
 • Maja Röder (voorzitter jury, lid Waddinxveense Kunstkring)
 • Sjaak Noteboom (namens fotografie, fotograaf)
 • Ruud Kooger (grafisch kunstenaar)
jury cultuurprijs

Van links naar rechts: Evalien de Haan-Zijlstra, Sjaak Noteboom, Maja Röder, Erik Kooijman, Sandra Orré en Ruud Kooger.