Uitkering en heronderzoek

Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek. Met een heronderzoek kan de gemeente zien of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook kijkt de gemeente of het u lukt om werk te vinden.

Bij een heronderzoek bekijkt de gemeente onder andere:

 • of u nog de juiste uitkering krijgt;
 • of uw eventuele inkomen (bijvoorbeeld alimentatie) op de juiste manier van uw uitkering is afgetrokken;
 • of uw eigen vermogen goed is bepaald;
 • of uw persoonlijke situatie is veranderd, waardoor u meer of minder uitkering moet krijgen;
 • of er werk voor u te vinden is;
 • hoe u zo snel mogelijk weer betaald werk kunt vinden, zodat u geen uitkering meer nodig hebt.

U bent verplicht om mee te werken aan een heronderzoek. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak ze een heronderzoek doet.

Voor een heronderzoek:

 • krijgt u van de gemeente een formulier;
 • vult u het formulier in en zorgt voor de gevraagde informatie;
 • stuurt u het formulier met bewijsstukken terug naar de gemeente.

Voor een heronderzoek en werk vinden:

 • krijgt u een formulier en een uitnodiging voor een gesprek;
 • vult u het formulier in;
 • bespreekt u met uw contactpersoon wat u doet om werk te vinden en hoe de gemeente u kan helpen.

De gemeente vraagt bij een heronderzoek bijvoorbeeld naar:

 • uw sollicitaties in de periode sinds het vorige heronderzoek;
 • eventuele recente resultaten van school;
 • bewijzen van het betalen van huur;
 • eventueel recente papieren van uw echtscheiding;
 • bewijzen van de hoogte van de huur;
 • bewijzen van uw inkomen en dat van uw eventuele partner en andere gezinsleden;
 • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en andere gezinsleden;
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden.

 • U krijgt een brief over de uitslag van het heronderzoek.
 • Als er veranderingen zijn, staan in de brief uw nieuwe rechten en plichten.
 • Bij de brief kan een plan van aanpak zitten. In dit plan van aanpak staan de afspraken over hoe u zo snel mogelijk betaald werk kunt vinden. U moet zich aan deze afspraken houden. Bij het volgende heronderzoek controleert de gemeente dit.

Als u het niet eens bent met de uitslag van het heronderzoek, kunt u bezwaar maken bij de gemeente.