Beëindiging geregistreerd partnerschap melden

Een beëindiging geregistreerd partnerschap regelt u op een van deze twee manieren.

  • Ontbinding als een van de partners het partnerschap wil beëindigen of u hebt minderjarige kinderen: hiervoor geldt dezelfde procedure als bij echtscheiding. U vraagt een advocaat om een verzoek tot beëindiging van uw partnerschap bij de rechter in te dienen.
  • Beëindiging met wederzijds goedvinden: u maakt zelf  een overeenkomst op met uw partner en laat dit door een advocaat of notaris ondertekenen.

Zodra uw beëindiging geregistreerd partnerschap is geregeld, meldt u of uw advocaat dit bij de gemeente. Uw beëindiging geregistreerd partnerschap is pas definitief als dit verwerkt is in de burgerlijke stand van de gemeente.

Dit is gratis.

  • Kies een advocaat of notaris.
  • Bij de advocaat of notaris maakt u samen met uw partner een overeenkomst. In de overeenkomst staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maakt u afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie en pensioen.
  • Laat uw advocaat of notaris de overeenkomst binnen 3 maanden inschrijven bij de gemeente waar uw partnerschap is geregistreerd. Pas dan bent u voor de wet uit elkaar.

Dit gaat op dezelfde manier als bij een echtscheiding.