De vergaderingen van de gemeenteraad worden vanaf juli 2018 anders georganiseerd. De informerende en opiniërende raadsvergadering zijn vervangen door twee commissievergaderingen: de commissie Maatschappij en Financiën en de commissie Ruimte en Infrastructuur. In de commissies worden de raadsvergaderingen voorbereid. De commissies en de raad vergaderen maandelijks.

De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar en worden in de meeste gevallen een week van tevoren aangekondigd in de gemeenterubriek in Hart van Holland en staan met bijbehorende vergaderstukken in de vergaderkalender. In de vergaderkalender kunt u de vergaderingen van de gemeenteraad live volgen maar ook achteraf terug kijken en beluisteren. Klik op de betreffende vergaderdatum voor het starten van de live-uitzending.(externe link)

Ook worden er thema-avonden georganiseerd om presentaties te houden. Deze avonden zijn informeel, openbaar en hebben geen politiek karakter.