Op de website ruimtelijkeplannen.nl staan de gepubliceerde ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van gemeenten, provincies en het rijk. U selecteert eerst het tabblad ‘Bestemmingsplannen’.  Daarna kunt u een (ontwerp)bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door uw adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plan-ID ingeven. 

Ga naar ruimtelijkeplannen.nl