Deze personen zijn door de gemeente Waddinxveen ambtshalve uitgeschreven uit de BRP. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland schriftelijk aangifte te doen bij het college van B&W van de woongemeente. Uit onderzoek van de afdeling Publieksplein is gebleken dat genoemde personen niet meer wonen op het adres waar zij staan ingeschreven. De Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking van een uitschrijving naar ‘onbekend’ te publiceren als de bekendmaking niet per brief kan plaatsvinden.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam

Geboren

R. Anakrouch

S. Anakrouch

A. Garczewski

E. Genç

B. Johnson Ofosu

L.D. Plowright

A. Saddiki

I. Tajdirti

K. Zieliński

02-12-1985

21-01-1992

09-11-1954

20-01-1971

15-02-1970

28-04-1986

11-10-1984

23-07-1987

20-02-1987

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. De bezwaartermijn gaat één dag na deze publicatie in.