Zuidplas en Waddinxveen pakken samen mobiliteit en bereikbaarheid aan

27 mei 2024, 13:34

De gemeente Zuidplas en gemeente Waddinxveen hebben een intentieovereenkomst ondertekend. Daarin staan afspraken over de gezamenlijke aanpak van kansen voor mobiliteit en bereikbaarheid. Beide gemeenten zien raakvlakken bij onder andere de ontsluiting van het nieuwe, nog te ontwikkelen, bedrijventerrein Doelwijk II (in Zuidplas) naast bestaand bedrijventerrein Doelwijk I (in Waddinxveen).

Naast de ontwikkeling van het Middengebied zijn er veel meer raakvlakken op gebied van mobiliteit waarvoor een samenwerking met onze buurgemeente van groot belang is. Dat geldt niet alleen voor de bereikbaarheid van Zuidplas maar ook zeker voor de regio.

Wethouder Daan de Haas (Zuidplas)

Een goede bereikbaarheid is voor beide gemeenten belangrijk. Nu en in de toekomst. Met deze intentieovereenkomst kijken we naar kansen voor mobiliteit en bereikbaarheid, waarbij we elkaar als buurgemeenten kunnen versterken.

Wethouder Femke Vleij (Waddinxveen)

Ontwikkeling van bedrijventerrein Doelwijk II

De gemeente Zuidplas werkt aan de ontwikkeling van een compleet nieuw dorp waarvoor op 14 mei jl. het omgevingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. Onderdeel van dit omgevingsplan zijn, naast woningen, voorzieningen en ruimte voor recreatie, ook twee bedrijventerreinen. Doelwijk II, één van deze bedrijventerreinen, wordt ontsloten door het naastgelegen bedrijventerrein Doelwijk I. Die ligt binnen de grenzen van Waddinxveen en is eigendom van Ontwikkelingsmaatschappij Distripark A12 B.V.

Gezamenlijke aanpak voor mobiliteit en bereikbaarheid

Naast de ontwikkeling van het Middengebied liggen er meer kansen om de bereikbaarheid in de omgeving van het gebied te verbeteren. Zoals de aanpak van de knoop N219, A12 en N453 (inclusief Bredeweg) en de verlenging van de N457 in de noordelijke richting (‘N207-zuid’). Maar ook het verbeteren van de fietsverbindingen tussen het Vijfde Dorp en station Waddinxveen Triangel. Dit heeft geleid tot het sluiten van een intentieovereenkomst tussen beide gemeenten. Daarin wordt een gezamenlijke aanpak voorgesteld voor verschillende projecten op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.