Weer daling aantal misdrijven in Waddinxveen

8 februari 2023, 11:03

Het totaal aantal misdrijven in de gemeente Waddinxveen is in 2022 met 11% afgenomen. Dat wil zeggen dat er vorig jaar 11% minder misdrijven zijn gepleegd dan dat er in heel 2021 zijn gepleegd. Hiermee zette de daling, die tijdens de coronapandemie is ingezet, zich verder door. Politiechef Manschot en burgemeester Nieuwenhuis zijn blij met deze daling.

We willen dat iedereen in Waddinxveen veilig kan wonen, werken en recreëren. Daar werken politie en gemeente nauw in samen.

Burgemeester E.J. Nieuwenhuis

Een opvallende afname is vooral te zien in het aantal woninginbraken

Waar er in 2021 al een daling van 33% te zien was, gaat het in 2022 om een daling van maar liefst 62%. In heel 2022 zijn er maar 5 pogingen tot een woninginbraak en 9 voltooide woninginbraken geweest. Ook is er een daling in het aantal zedenmisdrijven te zien. In 2021 steeg het aantal zedenmisdrijven nog licht. Na een aanhouding vorig jaar zien we nu weer een afname. Daarnaast is er ook een daling in het aantal meldingen over personen met verward gedrag. Deze meldingen blijven wel een aandachtspunt voor zowel politie als gemeente. Wij zullen ons gezamenlijk blijven inzetten voor de juiste zorg voor personen met verward gedrag.

Diefstal van brom- en snorfietsen blijft een aandachtspunt

In 2022 viel het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen en motorvoertuigen op. Deze toename is ook landelijk te zien. De cijfers zijn weer terug op het niveau van voor de coronapandemie. Er is dus niet daadwerkelijk sprake van een opvallende stijging, maar eerder van een opvallende daling in 2021. Een jaar waarin veel criminaliteitscijfers daalden als gevolg van de pandemie.

In 2022 zijn meerdere bestuurlijke maatregelen opgelegd

Naast het optreden door de politie kan de burgemeester ook bestuurlijke maatregelen opleggen. Zo is 1 woning gesloten nadat hier een hennepkwekerij was aangetroffen. In 2022 is 2 keer een last onder dwangsom opgelegd. Dat is een officiële waarschuwing na een overtreding. De eerstvolgende stap is het betalen van een fors geldbedrag. Het afgelopen jaar legde de burgemeester 1 keer een gebiedsverbod op. Dit gebeurt alleen als overlast of overtredingen tijdens een langere periode voorkomen. Daarnaast waren er 2 bestuurlijke waarschuwingen. Dit gebeurt voorafgaand aan een bestuurlijke maatregel.