We gaan bermen, watergangen en oevers ecologisch beheren

28 juni 2024, 09:30

De komende jaren gaan we steeds meer bermen, watergangen en oevers op een natuurvriendelijke manier onderhouden. Dit noemen we ook wel ecologisch beheren. Tijdens het beheer gaan we meer rekening houden met de natuur. We werken, voor zover dat kan, toe naar volledig ecologisch beheer van bermen, watergangen en oevers in 2030.

Ecologisch beheer verbetert het ecosysteem

De biodiversiteit, het aantal verschillende soorten planten en dieren, neemt af. Ook in Waddinxveen. De gemeente kan een bijdrage leveren aan herstel van de biodiversiteit door bermen, watergangen en oevers ecologisch te beheren. Ecologisch beheer betekent dat we de bermen, watergangen en oevers verzorgen op een manier die goed is voor de dieren en planten die hier leven. Er komt meer ruimte voor insecten, reptielen en vissen. En andere dieren zoals zoogdieren en vogels profiteren vervolgens weer van de toename van het aantal insecten. Met ecologisch beheer verbetert het hele ecosysteem.

Ecologisch beheer is een goede ontwikkeling voor mens en dier

Niet alleen de natuur profiteert van de betere omstandigheden die ontstaan door ecologisch beheer, ook de inwoners van Waddinxveen profiteren ervan. Bloeiende planten zien er mooi uit, ze zorgen voor verkoeling bij hitte en de bodem houdt regenwater beter vast waardoor er minder wateroverlast is. Het ecologisch beheren van bermen, watergangen en oevers is een mooie stap naar een gezondere leefomgeving voor mensen, planten en dieren.

Wat merkt u ervan?

We gaan bermen en oevers minder vaak maaien en gaan dat op een andere manier doen. Zo geven we ruimte aan inheemse planten die van nature in Waddinxveen voorkomen. Deze zijn goed voor de bijen, vlinders en andere insecten. De oevers worden stap voor stap omgevormd naar natuurvriendelijke oevers en beschoeiingen verdwijnen waar dat kan. Met de natuurvriendelijke oevers komt er een meer geleidelijke overgang van land naar water. Daardoor kunnen er meer verschillende planten en dieren leven in en om het water.

Niet op iedere plek gaan we over op ecologisch beheer

Zo is er bijvoorbeeld bij de Gouwe weinig ruimte om een natuurvriendelijke oever aan te leggen. Daar blijft dan ook de beschoeiing die er nu aanwezig is. En op plekken waar de grassen en bloemen in de weg staan wordt wel extra gemaaid. Bijvoorbeeld bij een kruising zodat weggebruikers het verkeer goed kunnen zien.