Waddinxveen gaat door met oplossing voor Brugweg

11 juli 2024, 16:49

Bodegraven-Reeuwijk draagt niet bij in de kosten voor het onderzoek naar oplossingen voor de verkeerssituatie in het poldergebied. De raad wil alleen kleine maatregelen onderzoeken. Voor gemeente Waddinxveen is dit niet voldoende en daarom gaat Waddinxveen zelfstandig verder.

Gemeente Waddinxveen onderzoekt meerdere oplossingen

Op basis van een verkeersonderzoek en een plan van aanpak gaat gemeente Waddinxveen verder aan de slag om de verkeersproblemen in het poldergebied te verminderen. Na het besluit van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk legt gemeente Waddinxveen de focus op verkeersmaatregelen binnen haar eigen gemeentegrens. Het doel is om de Brugweg goed in te richten voor de toekomst. Op korte termijn kijken we naar mogelijkheden om de Brugweg op bepaalde tijden af te sluiten voor vrachtverkeer. Ook wordt het uitgestelde groot onderhoud aan de weg naar voren gehaald. Voor de lange termijn onderzoeken we de mogelijkheid tot een nieuwe ontsluitingsweg.

Wethouder Femke Vleij (verkeer en vervoer) is teleurgesteld over het besluit van Bodegraven-Reeuwijk:

Het is jammer dat onze buurgemeente geen verdere invulling wil geven aan onze samenwerkingsovereenkomst. We hebben ons ingezet voor een goede samenwerking, omdat de Brugweg een belangrijke ontsluiting is voor Reeuwijk-Dorp. Met de groei van beide gemeenten is het belangrijk om aandacht te hebben voor onze verkeersknelpunten. Voor Waddinxveen willen we dat er een oplossing komt voor het verkeersknelpunt aan de Brugweg – een knelpunt dat er al vele jaren is.

Wethouder Femke Vleij

Verkeerssituatie in het poldergebied blijft een gezamenlijk probleem

Het poldergebied tussen Waddinxveen en Reeuwijk-Dorp heeft een eeuwenoude wegenstructuur die nooit ingrijpend is aangepast. In en om het gebied is het aantal huizen en bedrijven wel gegroeid. Door de ontwikkeling en groei van beide gemeenten is de verwachting dat dit blijft toenemen. Hierdoor nemen de verkeersproblemen toe, aangezien alle weggebruikers van dezelfde smalle wegen gebruikmaken. Vanaf 2021 werkte beide gemeenten samen om oplossingen te vinden voor deze verkeersproblemen. Met als resultaat een verkeersonderzoek met mogelijke maatregelen. En een plan van aanpak om de haalbaarheid van een aantal van deze maatregelen te onderzoeken. Dit ging om de drie maatregelen die volgens het verkeersonderzoek het meest effect hebben.