Visie op maatschappelijke voorzieningen Waddinxveen klaar

11 april 2024, 14:12

De visie op de maatschappelijke voorzieningen in Waddinxveen is af. In deze visie laten we zien hoe we in de toekomst willen omgaan met de maatschappelijke voorzieningen in Waddinxveen en wat we belangrijk vinden. Het gaat over 5 verschillende groepen voorzieningen: onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn, sport en bewegen en kunst en cultuur. Voor deze voorzieningen hebben we gekeken of er bij de groei van Waddinxveen meer nodig zijn. Ook hebben we opgeschreven wat we bij die voorzieningen belangrijk vinden rondom de bereikbaarheid, het gebruik en de spreiding over Waddinxveen. We proberen de voorzieningen zo slim mogelijk te gebruiken, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven.

Onze gemeente groeit hard en we verwachten dat Waddinxveen in 2030 minimaal 40.000 inwoners heeft. Het is belangrijk dat de maatschappelijke voorzieningen meegroeien met het aantal inwoners. Dat helpt mee aan een plezierig thuis in Waddinxveen voor alle leeftijden. De visie die nu af is, is een heel fijn hulpmiddel om te bepalen welke richting we op moeten gaan.

wethouder Brigitte Leferink

Onderwijs

Voor onderwijs blijven we ons houden aan onze wettelijke taak. We zijn verantwoordelijk voor goede en genoeg lesgebouwen voor basisscholen en middelbare scholen. We zorgen voor nieuwe schoolgebouwen in Waddinxveen als dat nodig is. Hierbij houden we rekening met trends, ontwikkelingen en aandachtspunten uit de visie.

Kinderopvang

Het is onze wettelijke taak om de kinderopvang in Waddinxveen te controleren op kwaliteit. Dit blijven we doen. Daarbovenop kiezen we voor een meer faciliterende rol. Dit betekent dat we helpen bij het zoeken naar nieuwe mogelijke locaties voor kinderopvang. Hierbij houden we rekening met de ontwikkelingen in het onderwijs en proberen we zoveel mogelijk te kiezen voor integrale kindcentra.

Zorg en welzijn

Bij zorg en welzijn kiezen we voor meerdere rollen. Voor de eerstelijnsvoorzieningen (zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten) en de welzijnsvoorzieningen (zoals Het Bruispunt en Palet Welzijn) kiezen we een faciliterende rol. We willen de eerstelijnsvoorzieningen dichterbij de inwoners brengen. En we proberen te zorgen voor gezondheidscentra die voor iedereen toegankelijk zijn. Bij de voorzieningen voor jongeren kiezen we een regisserende rol. Want we willen dat er meer te doen is voor jongeren in Waddinxveen.

Sport en bewegen

Bij sport en bewegen nemen we een faciliterende rol in. Er zijn in Waddinxveen meerdere sporten die hard groeien. We denken actief mee met de verenigingen die deze sporten aanbieden. Zodat ze verder kunnen groeien. Daarnaast kiezen we ervoor om de bestaande mogelijkheden van informeel sporten in de openbare ruimte te behouden en uit te breiden op andere plekken in Waddinxveen.

Kunst en cultuur

Voor kunst en cultuur kiezen we een faciliterende rol. We willen deze voorzieningen meer aanbieden op wijkniveau zodat er op meer plaatsen ruimte is voor kunst en cultuur.

Hoe nu verder?

Nu de visie is vastgesteld, starten we met het opstellen van een uitvoeringsplan. Hierin komen duidelijke acties voor de maatschappelijke voorzieningen in Waddinxveen. Elke 4 jaar werken we de visie bij als dat nodig is.