Vijf mogelijke locaties voor opvang vluchtelingen en andere spoedzoekers

12 januari 2024, 12:14

De gemeente Waddinxveen wil zorgen voor woonruimte/opvangvoorzieningen voor 150 asielzoekers (exclusief statushouders) en andere spoedzoekers. Het gaat om opvang voor een periode van vijf jaar. Dit is begin 2023 afgesproken in de regio. Het college heeft besloten om vijf mogelijke locaties aan de raad aan te bieden voor vaststelling op basis van het wegingskader:

  • Locatie G. van Dort Kroonweg langs Beijerinklaan – Plasweg
  • Locatie oksel Vredenburglaan/Plasweg (zuidzijde) 
  • Terrein achter Be Fair
  • Locatie ten noorden van de Kleikade
  • Locatie rondom water langs Zuiveringspad (ten noorden van de plas)

De raad bespreekt de locaties in de raadsvergadering van 24 januari. Daarna gaan we in gesprek met omwonenden en ondernemers in de buurt. In mei 2024 neemt de raad het besluit over de definitieve locatie.

Plattegrond van Waddinxveen met 5 mogelijke opvanglocaties: locatie G. van Dort Kroonweg langs Beijerinklaan - Plasweg, locatie oksel Vredenburglaan/Plasweg (zuidzijde), locatie terrein achter Be Fair, locatie ten noorden van de Kleikade en locatie rondom water langs Zuiveringspad (ten noorden van de plas).
Kaart met vijf mogelijke locaties voor de opvang van vluchtelingen en andere spoedzoekers in Waddinxveen

Inwoners, ondernemers en de gemeente stelden een lijst van mogelijke locaties samen

Van half juli tot en met half september 2023 konden inwoners en ondernemers locaties aandragen via een vragenlijst. Deze lijst is aangevuld met locaties die bij de gemeente bekend zijn. In totaal kwam de lijst op ruim honderd locaties. Deze locaties zijn bekeken op reële haalbaarheid. In december heeft de gemeenteraad van Waddinxveen een wegingskader vastgesteld. Dit is een lijst met objectieve voorwaarden waarmee de geschiktheid van de locaties voor de opvang van vluchtelingen in Waddinxveen getoetst kan worden. De locaties die naar de raad gaan zijn de vijf hoogst scorende locaties op basis van dit wegingskader.

Het wegingskader bevat zes voorwaarden waarop we een locatie toetsen

Dit zijn voorwaarden die gesteld worden door de gemeente en door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Is de locatie van voldoende omvang en goed ontwikkelbaar en is de locatie geschikt voor meerdere doelgroepen? Daarnaast kijken we naar de afstand tot minimaal twee basisscholen en de loop- en fietsafstand tot openbaar vervoer. De gemeenteraad heeft ook gevraagd om te kijken naar de toekomstbestendigheid van de locatie (is de locatie geschikt voor herontwikkeling voor woningbouw) en hoeveel woningen er zijn in de buurt van de locatie.

Na vaststelling in de raad gaan we in gesprek met inwoners en ondernemers in de buurt van de mogelijke locaties

We leggen uit waarom deze locaties geschikt zijn, hoeveel woonruimte dit biedt en aan welke groepen. We horen graag van omwonenden hoe zij hiertegen aan kijken. Dit gebeurt in februari 2024.

In mei 2024 neemt de raad het besluit over de definitieve locatie

Dit besluit wordt eerst genomen door het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt de input mee die uit de gesprekken met inwoners en ondernemers komt. Daarna neemt de gemeenteraad het besluit.