Uitreiking en ondertekening certificaat en convenant 'Continu Samenwerken'

30 januari 2024, 15:24
Op de foto staan van links naar rechts: Wessel Janknegt, Robert de Koning, Remco Poot, Rob den Boer, Evert Jan Nieuwenhuis, Pieter Foekens, Johan Terwijn, Peter Timmer, Marco van der Vegt, Harmen Peet.

Op maandag 29 januari 2024 ondertekenden burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis, politie, brandweer en het Ondernemersplatform Waddinxveen het certificaat ‘Continu Samenwerken’. Met de ondertekening wordt het KVO-proces voor de komende drie jaar bekrachtigd. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een landelijk erkend proces voor gebieden waar wordt gewerkt aan een schone, leefbare en veilige omgeving. In Waddinxveen is dit een uitgangspunt voor alle bedrijventerreinen en winkelgebieden.

Samen werken aan verbeteringen bij veiligheid en onderhoud

Het convenant is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Waddinxveen, politie, brandweer en Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) en vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen en winkelgebieden. In het convenant staan afspraken om de bedrijventerreinen en winkelgebieden in Waddinxveen te verbeteren op het gebied van veiligheid en onderhoud.

De KVO-werkgroep Waddinxveen gaat aan de slag met de afspraken

Een speciaal opgerichte werkgroep gaat aan de slag met de uitvoering van de afspraken. Met de ondertekening van het convenant gaat de werkgroep een samenwerking aan van drie jaar. De werkgroep bestaat naast de gemeente Waddinxveen, politie, brandweer en het OPW ook uit meerdere ondernemers.