Start ontwerp nieuw schoolgebouw Park Vredenburgh

27 oktober 2023, 11:08
De gemeente en Spring Architecten bij de start van het nieuwe schoolgebouw Park Vredenburg

Samen met Spring architecten zijn we gestart met het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw in Park Vredenburgh. Op 26 oktober was het startsein op de plek van het nieuwe gebouw: op de hoek van de Zuidelijke Rondweg met de Tweede Bloksweg. In het gebouw komen 18 lokalen voor basisschool CBS TOV. Daarnaast komt er ruimte voor kinderopvang en een gezondheidscentrum. De uitvoering van het plan zorgt ervoor dat het voorzieningenniveau van Park Triangel meegroeit met de groei van de wijk. Het nieuwe schoolgebouw is volgens planning klaar voor de start van het schooljaar 2026-2027.

Spring architecten gaat met het ontwerp aan de slag

Zij hebben in oktober 2023 de aanbesteding gewonnen. Spring architecten betrekt ook de partners van de kinderopvang en het gezondheidscentrum in het ontwerpproces. We verwachten dat de partners voor de kinderopvang en het gezondheidscentrum eind november bekend zijn. Tijdens het ontwerpproces blijven we u informeren.

Waddinxveen groeit hard

De voorzieningen moeten meegroeien met de groei van het aantal inwoners. We willen een passend en afwisselend aanbod van voorzieningen als sport, kunst, cultuur, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en ontmoeting. Dat helpt mee aan een plezierig thuis in Waddinxveen voor alle leeftijden. Hier zijn goede plekken en gebouwen voor nodig.