Stand van zaken visie maatschappelijke voorzieningen Waddinxveen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
30 november 2023, 16:45

Waddinxveen groeit hard. Het is belangrijk dat de maatschappelijke voorzieningen meegroeien met het aantal inwoners. Maar wat betekent dat precies? Om dat te weten te komen hebben we de afgelopen maanden een aantal stappen gezet.

Behoefteonderzoek

Via een vragenlijst op Waddsup vroegen we u in juni 2023 mee te denken over de maatschappelijke voorzieningen in Waddinxveen. We wilden weten wat u van de huidige voorzieningen vindt en wat uw wensen zijn voor de toekomst. Ruim 800 Waddinxveners deden mee en beantwoordden de vragen over onderwijs, kinderopvang, gezondheid, sport en kunst, cultuur & media. Op www.waddinxveen.nl/voorzieningen vindt u de resultaten. Daarnaast organiseerden we een meedenkavond met externe partijen uit Waddinxveen, zoals scholen, kinderopvang, sport- en cultuurverenigingen en de zorg.

Nulmeting

Met een extern databureau brachten we de huidige situatie van de maatschappelijke voorzieningen in kaart. Hierdoor hebben we nu een overzicht van de voorzieningen in Waddinxveen op dit moment. Daarnaast maakten we een vergelijking met 10 andere gemeenten in Nederland die op ons lijken.

Referentiekader en mogelijkheden

We stelden een zogenaamd referentiekader op. Dit referentiekader is een hulpmiddel om te kijken hoe een bepaalde voorziening zich in Waddinxveen zou moeten ontwikkelen. Met het referentiekader kunnen we dus zien welke voorzieningen uitgebreid moeten worden als Waddinxveen verder groeit. Maar welke rol heeft de gemeente als een voorziening uitgebreid moet worden? Willen we het aan de markt overlaten? Willen we faciliteren? Of willen we zelf locaties bouwen en deze verhuren? Voor de maatschappelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, gezondheid, sport en kunst, cultuur & media maakt de gemeenteraad een keuze hoe we hiermee om moeten gaan. Dit gebeurt tijdens de raadsvergadering van 20 maart 2024.

Hoe nu verder?

Eind november 2023 informeerden we de gemeenteraad over de stand van zaken van de visie maatschappelijke voorzieningen. De raad kan hier in december 2023 vragen over stellen en opmerkingen bij maken. Deze reacties nemen we mee bij het opstellen van de visie. Op 20 maart 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over deze visie. Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar: d.vanderkolk@waddinxveen.nl.