Stand van zaken lesruimte basisonderwijs in Waddinxveen

15 mei 2024, 11:26

Het aantal basisschoolleerlingen in Waddinxveen groeit hard. Al langere tijd werken we daarom aan meer lesruimte voor het basisonderwijs in Waddinxveen. In dit bericht leest u de laatste ontwikkelingen.

We zijn voortdurend met de schoolbesturen en schooldirecties in gesprek

Samen kijken we naar extra mogelijkheden en oplossingen om meer lesruimte te regelen voor het basisonderwijs in Waddinxveen. Tijdens die gesprekken zijn de afgelopen tijd de wachtlijsten voor het schooljaar 2024/2025 in kaart gebracht. Hierdoor hebben we nu een goed beeld van de scholen waar op korte termijn een tekort aan lesruimte is. Ook voeren we gesprekken over welke ruimte wij beschikbaar kunnen stellen voor de start van schooljaar 2024/2025. Op de achtergrond onderzoeken we alvast een aantal mogelijkheden om extra huisvesting te regelen.

De komende periode wordt er meer duidelijk over de oplossingsrichting voor 2024/2025

Zodra er meer bekend is communiceren we dat samen met de schoolbesturen naar de ouders en inwoners van Waddinxveen. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen die in Waddinxveen wonen, in Waddinxveen naar school kunnen komend schooljaar. 

We werken aan de uitbreiding van diverse schoolgebouwen

Voor CBS TOV bouwen we een nieuw schoolgebouw in Park Vredenburgh. Als CBS TOV verhuist naar de nieuwe locatie, neemt de Dick Brunaschool de vrijgekomen ruimte in het schoolgebouw aan de Parklaan in gebruik. Met de Kardinaal Alfrinkschool (KAS) zijn we in gesprek over tijdelijke uitbreiding voor het schooljaar 2024/2025 en blijvende uitbreiding vanaf het schooljaar 2025/2026. Als hier meer over bekend is leest u dat onder andere op deze website.

Voor het schooljaar 2025/2026 komt er een centraal aanmeldpunt

Via dit punt kunnen ouders hun kind aanmelden op een basisschool in Waddinxveen (1e, 2e en 3e voorkeur). Op die manier krijgen we een goed beeld van het aantal aanmeldingen per school. Op basis daarvan kunnen we met de verschillende partijen bepalen waar extra ruimte nodig is. De projectleider van de gemeente is gestart met de voorbereidingen van het bouwen van het aanmeldpunt. Hij doet dit in nauw overleg met de scholen.

Voor de langere termijn zijn we bezig met het maken van het Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om kwalitatief goede en voldoende lesgebouwen te bieden voor het basis- en voortgezet onderwijs. In het nieuwe IHP staan de ontwikkelingen en plannen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs voor de periode na 2026. Dit plan stellen we samen met de scholen op.