Resultaten vragenlijst maatschappelijke voorzieningen bekend

Dit nieuwsbericht is verlopen.
12 oktober 2023, 15:57

Onze gemeente groeit hard. We verwachten dat Waddinxveen in 2035 minimaal 40.000 inwoners heeft. Het is belangrijk dat de maatschappelijke voorzieningen meegroeien met het aantal inwoners. Maar welke maatschappelijke voorzieningen zijn daarvoor nodig? Om daarachter te komen, vroegen we in juni alle inwoners van 12 jaar en ouder een vragenlijst in te vullen. Ruim 800 Waddinxveners deden mee en beantwoordden de vragen over de voorzieningen voor onderwijs, kinderopvang, gezondheid, sport en kunst, cultuur & media.

Bekijk de resultaten op www.waddinxveen.nl/voorzieningen.

We willen in Waddinxveen een passend en afwisselend aanbod van maatschappelijke voorzieningen voor sport, kunst, cultuur, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en ontmoeting. Dat helpt mee aan een plezierig thuis voor alle leeftijden. De mening van onze inwoners is daarbij belangrijk. Daarom ben ik heel blij met alle inwoners die de moeite namen om de vragenlijst in te vullen. Hartelijk dank daarvoor.

Wethouder Brigitte Leferink

De resultaten geven ons veel handige informatie

Zo blijkt dat meer dan 90 procent vindt dat kinderen lopend of met de fiets naar school moeten kunnen. 85 procent vindt dat Waddinxveen te weinig kinderopvang heeft. Meer dan 70 procent wil dat verenigingen een actieve rol spelen bij activiteiten voor jongeren. Bijna 75 procent geeft aan dat sportvoorzieningen altijd dubbel gebruikt moeten worden. En 77 procent bezoekt buurgemeenten voor culturele activiteiten. Het volledige rapport met de resultaten vindt u op www.waddinxveen.nl/voorzieningen.

Volgend jaar willen we een visie hebben op de maatschappelijke voorzieningen

Een belangrijk onderdeel van deze visie is het referentiekader. Dat is een lijst van maatschappelijke voorzieningen, met daarbij onze wensen en eisen over het aanbod, de bereikbaarheid, de spreiding en het gebruik van de maatschappelijke voorzieningen in Waddinxveen. De resultaten van de vragenlijst gebruiken we bij het maken van dit referentiekader. Daarnaast gebruiken we ook de informatie uit gesprekken met onze samenwerkingspartners. In maart 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over de visie maatschappelijke voorzieningen.