RES-Regio Midden-Holland publiceert voortgangsdocument

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 juni 2023, 10:19

Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnland publiceren het eerste voortgangsdocument van de Regionale Energiestrategie Midden-Holland. Op 1 juli 2023 wordt dit voortgangsdocument aan het Nationaal Programma RES aangeboden. Tot en met 2022 is 24% van de totale ambitie behaald. Om toe te werken naar een 100% score in 2030 is een stevige groei noodzakelijk.

Wethouder Brigitte Leferink, bestuurlijk trekker van de RES Midden-Holland:

Achter de schermen wordt hard gewerkt, al is dat misschien niet altijd zichtbaar. Het behalen van de ambities vraagt om een zorgvuldig proces waarbij alle betrokkenen tot hun recht komen.

Wethouder Brigitte Leferink

De ambitie voor Midden-Holland

Regio Midden-Holland is één van de 30 RES gebieden in Nederland. De ambitie van regio Midden-Holland is om voor 2030 0,435 TWh (1.567 TJ) aan hernieuwbare elektriciteit grootschalig op te wekken. Grootschalig betekent met zon op grote daken, zonnevelden en/of windturbines. 0,435 TWh staat gelijk aan 67 windmolens of 544 hectare aan zonnepanelen en is 1,24% van de landelijke opgave van 35 TWh. Dit percentage is gebaseerd op de hoeveel elektriciteit die we in onze regio gebruiken in vergelijking met de rest van Nederland.

In 2021 is de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) Midden-Holland vastgesteld. Hierin staat hoe de samenwerkende partijen deze ambitie willen gaan halen en in welke gebieden. We proberen het in eerste instantie met zonnepanelen op grote daken en zonnevelden langs Rijks- en Provinciale wegen. Sinds de vaststelling van de RES 1.0 werken de samenwerkende partijen aan de uitvoering.